Przejdź do treści głównej

Mistrzowie Matematyki wytypowani! [relacja]

autor(ka): Fundacja Vive Serce Dzieciom
2018-06-20, 14:46
19 czerwca odbyło się finałowe spotkanie tegorocznej edycji „Mistrzowie Matematyki”, organizowanego przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Fundacją mBanku. W auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podsumowano działania w roku szkolnym 2017/2018, w którym przyznano 20 stypendiów i 2 ambasadorów o łącznej wysokości 44 tys. zł. Partnerem wydarzenia jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Na spotkaniu podsumowano tegoroczną edycję programu „Mistrzowie Matematyki”. Akcja skierowana była do 20 gimnazjalistów, którzy otrzymali stypendia na rozwój swoich umiejętności matematycznych. Podczas wydarzenia przekazano specjalne wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla 8 najlepszych stypendystów. Otrzymali oni dodatkowe nagrody pieniężne o łącznej wartości 3500 zł. Wyróżnieni zostali również ambasadorzy projektu – Aleksandra Czupryna i Wiktor Zwierzyński – za najaktywniejsze promowanie jego działań.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów „Mistrza Matematyki” dokonali: Agnieszka Servaas – Prezes VIVE Management, Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, dr Anna Sieczko – Wicedyrektor Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK, Katarzyna Nowacka – Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Dorota Kozieł, opiekunka stypendystów, studiująca matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

- Gratuluję obecnej tu młodzieży wytrwałości, pasji i zaangażowania w rozwijanie talentu matematycznego. – powiedziała Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management. – Biorąc udział w programie „Mistrzowie Matematyki” inwestowaliście w siebie po to, aby podążać drogą dalszego rozwoju oraz sukcesu. Przez czas trwania tegorocznej edycji spełnialiście misję – uczyliście się wierzyć w siebie, w swój potencjał i nigdy nie poddawać się. dodała otwierając wydarzenie.

Na finałowym spotkaniu podsumowano osiągnięcia uczestników oraz ich aktywność na zorganizowanych w ramach programu warsztatach przygotowanych przez nauczycieli akademickich Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Grażyna Jarosz, Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, zwracając się do partnerów programu stypendialnego podsumowała – Jesteście dla nas wybitni, bo jesteście osobami, które uczą się, pracują, mają inwencję, są przyszłością. Zaangażowaliście się stawiając nie tylko na naukę, ale przede wszystkim na rozwój osobisty. Bardzo dziękuję naukowcom i studentom Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za przygotowanie warsztatów dla utalentowanych uczniów, poświęcony czas, przekazaną wiedzę i udział w „Mistrzach Matematyki”.

O programie

Program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” realizowany jest po raz trzeci przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Fundacją mBanku, Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie o wybitnych zdolnościach matematycznych uczęszczający do gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Kapituła Programu, po rozpatrzeniu wniosków o stypendia, wyłoniła 20 stypendystów, którzy otrzymali stypendia po 2000 zł. Przy przyznawaniu stypendium „Mistrza Matematyki” Kapituła programu brała pod uwagę średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, oceny z matematyki uzyskane przez ostatnie dwa lata nauki, wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, jak również olimpiady, konkursy i inne osiągnięcia.

Więcej o programie „Mistrzowie Matematyki” na stronie: www.fundacjavive.org.


Źródło: Fundacja Vive Serce Dzieciom
Organizator:

Fundacja Vive Serce Dzieciom

Adres:

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. SK

Tel.:

41 347 63 50 wew. 107

Faks:

41 347 63 55

E-mail:

fundacja@vive.com.pl

Www:

http://www.fundacjavive.org 

Organizator:

Fundacja mBanku

Adres:

Senatorska 18 lok. 4.2a, 00-082 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 438 23 18

Faks:

22 829 02 97

E-mail:

fundacja@mbank.pl

Www:

http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • młodzież
  • oświata