Przejdź do treści głównej

I Forum Antydyskryminacyjne w Gdańsku z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich [relacja]

autor(ka): opr. ngo.pl
2018-06-12, 13:02
Wymianie doświadczeń i wiedzy, a także omówieniu wyzwań i barier, jakie przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych napotykają w swojej pracy, poświęcone było I Forum Antydyskryminacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych udzielające wsparcia osobom doświadczającym nierównego traktowania, czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odbyło się 7 czerwca 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wzięli w nim udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczyni Rzecznika Sylwia Spurek, oraz pracownicy Zespołu ds. Równego Traktowania i Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku. Stronę pozarządową reprezentowali przedstawiciele i przedstawicielki: Fundacji JiM, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Fundacji Pokolenie, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenia FeBRa, Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado, Stowarzyszenia Ovum, Fundacji Instytut Równowagi Społecznej i Ekonomicznej, Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem, Klubu Olimpijczyka Senior, Fundacja EMIC, Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddziału w Gdańsku, Krytyki Politycznej – Świetlicy w Trójmieście (Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego), Stowarzyszenia Wolny Elbląg.

Relacja w wydarzenia została zamieszczna na stronie Rzecznika praw obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Źródło: www.rpo.gov.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • LGBT
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • obcokrajowcy, migranci
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • równość
  • współpraca z administracją