Przejdź do treści głównej

Nowy raport o pieczy zastępczej w Polsce

autor(ka): Bogna Gudowska
2018-06-12, 11:28
użytkownik
WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiają raport "Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce". Publikacja dostępna jest online i w wersji papierowej - można zamówić bezpłatny egzemplarz.

W 76 powiatach opieka rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka jest regułą, a instytucjonalna – wyjątkiem. W 6 z nich: konińskim, leskim, leszczyńskim, pułtuskim, staszowskim i włoszczowskim w ogóle nie umieszcza się dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nadal jednak są w Polsce powiaty, w których zmiany zachodzą powoli – takie wnioski płyną z raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”, przygotowanego przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Uwaga: raport można bezpłatnie zamówić w wersji papierowej, pisząc na adres office@wise-europa.eu

Od paru lat obserwujemy powolny, ale coraz większy udział rodzinnych form opieki w sprawowaniu pieczy zastępczej. Zgodnie z raportem „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” w połowie 2017 r. blisko 75 tys. dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej, z czego 78 proc. (58441) w pieczy rodzinnej, a 22 proc. (16399 osób) w instytucjonalnej. W tym samym czasie funkcjonowało w Polsce 24439 rodzin zastępczych spokrewnionych (65% ogółu), 11460 rodzin zastępczych niezawodowych (30%), 1300 zawodowych rodzin zastępczych, 523 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 244 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne oraz 553 rodzinne domy dziecka.

Raport analizuje przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z badaniami WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej było to przede wszystkim uzależnienie rodziców – 41,7% przypadków, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 28,1% i przemoc w rodzinie – 3,8%. Takie czynniki, jak nieodpowiednie warunki mieszkaniowe – 0,3%, ubóstwo – 0,1% czy bezrobocie – 0,038%, nie stanowiły przesłanek do odebrania dziecka rodzicom biologicznym. Publikacja zawiera również rekomendacje dot. deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, wśród których wymieniono stworzenie warunków dla lepszej współpracy wszystkich uczestników systemu wsparcia dziecka i rodziny, powstanie kompleksowego mechanizmu wsparcia rodziców zastępczych oraz usprawnienie systemu usamodzielnienia z pieczy zastępczej, w szczególności w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych.

Wsparciem dla powiatów we wprowadzaniu zmian w systemie pieczy zastępczej do 2020 r. będzie narzędzie analizujące dane w obszarze pieczy zastępczej, przygotowane przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Dzięki narzędziu badawczemu, powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej. Aplikacja ułatwi też samodzielne przygotowanie strategii powiatowych, umożliwia również ewaluację i ocenę efektywności przeprowadzonych działań czy pokazanie rentowności ekonomicznej i społecznej procesu deinstytucjonalizacji.

Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, realizowany był od 1 października 2016 r. do 31 maja 2018 r. przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: WiseEuropa
Organizator:

WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

Adres:

Al. Szucha 16 lok. 46, 00-582 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

+48 22 513 14 18

E-mail:

office@wise-europa.eu

Www:

http://wise-europa.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • integracja społeczna
  • rodziny
  • wychowanie