Przejdź do treści głównej

Prawa i wartości w UE

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-11, 14:49
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_flags.JPG
W 2018 roku obchodzimy 70. rocznicę Powszechnej deklaracji praw człowieka. To dobra okazja, by przywołać, że prawa podstawowe, demokracja i zasada praworządności to trzy filary stanowiące podwaliny UE - powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, nawiązując do publikacji rocznego sprawozdania ze stosowania w Unii Europejskiej Karty praw podstawowych.

W sprawozdaniu podkreślono, że struktury i narzędzia gwarantujące stosowanie praw zapisanych w karcie działają, mimo że rok 2017 był rokiem wyzwań dla praw podstawowych. W 2018 r. nadal będzie istotne wspieranie przestrzegania i upowszechniania praw podstawowych, zasady praworządności i demokracji, w tym wspieranie wolnego i prężnego społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Przestrzeganie Karty praw podstawowych nie jest fakultatywne. Instytucje unijne oraz państwa członkowskie przy wdrażaniu prawa UE są związane jej postanowieniami. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy krajowe odgrywają ważną rolę w stosowaniu praw podstawowych i praworządności w całej Unii.

Věra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - W 2017 r. pojawiły się pewne pozytywne zmiany, na przykład w dziedzinie walki z rasizmem i nielegalnym nawoływaniem do nienawiści w internecie poprzez przyjęcie z platformami mediów społecznościowych kodeksu postępowania. Ponadto opracowanie Europejskiego filar upraw socjalnych było ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia większej równości – wskazującym na to, że Europa to coś znaczne więcej niż rynek. Jest ona bowiem Unią wartości, która jednocześnie ochrania. W 2017 r. musieliśmy jednak stawić czoła istotnym wyzwaniom w odniesieniu do praworządności i funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tej części Unii, w której jest to zagrożone. Będziemy w dalszym ciągu niestrudzenie pracować na potrzeby ochrony praw podstawowych, praworządności i wspólnych wartości demokratycznych w Unii.

Poniżej przedstawiono najważniejsze inicjatywy promujące prawa podstawowe w 2017 r.

  • Dalsze wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – W sprawozdaniu podkreśla się potrzebę odnowionego wsparcia na rzecz demokracji. W 2017 r. na pierwszym planie znalazły się rola społeczeństwa obywatelskiego i bieżące wyzwania. Wsparcie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zostało uwzględnione w wieloletnich ramach finansowych i nowym funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – przyjętych dnia 30 maja br.
  • Zwalczanie dyskryminacji oraz zwalczanie rasizmu, zarówno w internecie, jak i poza nim Komisja wzmocniła swoją współpracę z przedsiębiorstwami z branży IT, organami krajowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia, by teksty zawierające nawoływanie do nienawiści w internecie były szybko identyfikowane i usuwane. Komisja ponadto wspomagała państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz przyspieszenia egzekwowania prawa unijnego dotyczącego przestępstw z nienawiści, dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony i wsparcia ofiar przestępstw z nienawiści.
  • Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków zaskarżenia – Po ogłoszeniu komunikatu pt. „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” Komisja wspomagała państwa członkowskie w ich wysiłkach w zakresie przyspieszenia egzekwowania prawa unijnego na rzecz jednostek i przedsiębiorców. W ramach europejskiego semestru Komisja skierowała do państw członkowskich zalecenia dla poszczególnych krajów na potrzeby wsparcia państw członkowskich w zakresie udoskonalania ich systemów wymiaru sprawiedliwości.

Doroczne sympozjum na temat praw podstawowych

Sprawozdanie koncentruje się na dorocznym sympozjum na temat praw podstawowych w 2017 r., które dotyczyło „zagrożeń dla praw kobiet”. Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań – od uwzględniania praw kobiet i równouprawnienia płci w planach na najwyższym szczeblu politycznym po finansowanie lokalnych projektów.

W 2018 r. sympozjum dotyczące praw podstawowych zostanie poświęcone „demokracji w Unii Europejskiej”. Odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. Uczestnicy sympozjum pochylą się wspólnie nad określeniem sposobów wspierania wolnego i otwartego uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym w czasach coraz niższej frekwencji w wyborach, populizmu, cyfryzacji i zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego. Sympozjum będzie okazją do ponownego potwierdzenia jednej z kluczowych wartości unijnych w okresie poprzedzającym wybory europejskie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Prawa i wartości w UE


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja europejska
  • prawa człowieka
  • prawa obywatela