Przejdź do treści głównej

Zakończono realizację projektu „Z Fundacją PZU – AMI POMAGA – specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” [relacja]

autor(ka): Aleksandra Jaworska
2018-06-11, 11:09
użytkownik
W okresie sierpień 2017 – maj 2018 Fundacja AMI ze Zduńskiej Woli we współpracy z Fundacją PZU w Warszawie realizowała projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, które mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego. Projekt realizowany był w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli i w Sieradzu.

Projekt „Z Fundacją PZU – AMI POMAGA – specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” skierowany był do dzieci niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Bezpośrednim celem projektu było zwiększenie samodzielności i polepszenie funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych a także pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych poprzez organizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych, dążenie do tego aby osoby - dzieci niepełnosprawne w przyszłości mogły być maksymalnie samodzielne, niezależne od swoich opiekunów.

W całym okresie realizacji projektu, w projekcie uczestniczyło 26 beneficjentów. Uczestnikami projektu były dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, których sytuacja materialno - finansowa nie pozwalała na samodzielne sfinansowanie kosztów procesu rehabilitacyjnego. W ramach projektu dzieci niepełnosprawne skorzystały z ponad 1380 godzin indywidualnych, specjalistycznych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W ramach projektu dzieci niepełnosprawne zostały objęte specjalistycznym wsparciem minimum 2 godzin zajęć terapeutycznych w tygodniu, przez okres blisko 9 miesięcy,w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności. Dla każdego dziecka założono indywidualne podejście, dostosowując formy wsparcia do konkretnego przypadku chorobowego i postawionych do osiągnięcia celów. Zaplanowane działania w ramach projektu były odpowiednio dobrane w taki sposób, aby beneficjenci niepełnosprawni mogli efektywnie z nich skorzystać i osiągnąć realne cele. Zajęcia terapeutyczne dostosowane były do indywidualnych potrzeb dziecka, poprzez realizację specjalistycznych zajęć, m.in.: Rehabilitacja metodami dr Swietłany Masgutowej, Rehabilitacja NDT Bobath, Rehabilitacja metodą Vojty, Rehabilitacja w ortezie DUNAG 02 tzw. kombinezon kosmiczny, PNF, Kinezyterapia, Terapia Odruchy Twarzy, Terapia logopedyczna / neurologopedyczna, Terapia psychologiczna, Dogoterapia, Terapia Snoezellen tzw. Sala Doświadczania Świata, Terapia Ręki, Terapia Pedagogiczna, Terapia przez sztukę / arteterapia, Terapia EEG Biofeedback, Terapia wspomagana komputerowo, Terapia Johansena, Terapia Integracji sensorycznej, oraz inne formy nowo wprowadzane w Fundacji również w tym zajęcia grupowe Sensoplastyka.

Objęcie dzieci poszczególnymi zajęciami specjalistycznymi przyczyniło się do poprawy funkcjonowania uczestników projektu, tym samym do osiągnięcia zakładanych celów bezpośrednich jak i pośrednich,tj. poprawa funkcjonowania układu ruchowego, koordynacji ruchowej, napięcia mięśniowego, korygowania budowy ciała, wyrównywania niedoborów i zaburzeń rozwojowych, nawiązywanie przez dziecko prawidłowych kontaktów w tym interpersonalnych, aktywizacja i otwarcie się dziecka izolowanego, zminimalizowanie i zniwelowanie lęków i barier, kształtowanie i nabywanie umiejętności percepcyjnych wzrokowych, czuciowych, słuchowych, poprawa orientacji przestrzennej, zmniejszenie problemów grafomotorycznych oraz wiele innych.

Realizacja projektu możliwa była dzięki dotacji Fundacji PZU w Warszawie. Indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane były w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu.

O realizacji projektu można dowiedzieć się więcej na stronie internetwej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnopsrawnym AMI w Zduńśkiej Woli www.ami.org.pl.


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Miejsce: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola, woj. Łódzkie
Organizator:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Adres:

Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola, woj. Łódzkie

Tel.:

504 204 890

Faks:

18 535 17 64

E-mail:

biurofundacjaami@wp.pl

Www:

http://www.ami.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • dzieci
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna