Przejdź do treści głównej

Konferencja pt. Rozwój ekonomii społecznej w Łomży [relacja]

autor(ka): Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej
2018-06-07, 11:18
użytkownik
archiwalne
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza do aplikowania; możliwość założenia spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszeń i spółek non - profit.

W dniu 06 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja Pana Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży - Paweł Backiel (dyrektor Owesu) i Tomasz Wróblewski (kierownik Owesu). Tematem konferencji było wręczenie czeku w wysokości 100 tysięcy zł dla Spółdzielni socjalnej Łomżanka. Pięć kobiet utworzyło spółdzielnie socjalną, która będzie zajmowała się kateringiem. Władze miasta wynajęły na preferencyjnych warunkach lokal i złożyły zamówienie na dostarczanie kateringu. Kolejne osoby dostaną dotację na założenie podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcamy do tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Łomży.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego. Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

ŁOom

  • ul. Polowa 45 parter (budynek NOT)

Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej
ul. Polow 45 (parter), 18-400 Łomża Tel. 794 000 782 email:


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej
Miejsce: Łomża, Polowa 45, 18-400 Łomża,
Data wydarzenia: od 2018-06-07 do 2018-07-31
Organizator:

Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej

Adres:

Polowa 45, 18-400 Łomża, woj. PD

Tel.:

730877233

E-mail:

przedsiebiorczalomza@gmail.com

Www:

http://przedsiebiorczalomza.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • wspieranie przedsiębiorczości