Przejdź do treści głównej

W jakich rolach akceptujemy Niemców, Ukraińców, Francuzów i Włochów?

autor(ka): Instytut Spraw Publicznych
2018-06-05, 14:50
użytkownik
Większość Polaków nie ma nic przeciwko niemieckiemu szefowi, sąsiadowi czy zięciowi, ale akceptacja Niemców w różnych rolach społecznych spadła w porównaniu z 2013 rokiem, pokazują badania Instytutu Spraw Publicznych, przeprowadzone wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Körbera, opublikowane w dzień wizyty prezydenta Niemiec w Polsce.

W badaniu, dla porównania, zapytano także o akceptację Francuzów, Włochów i Ukraińców przez Polaków. Ci pierwsi cieszą się większą akceptacją niż Niemcy, a szczególnie Ukraińcy. Poziom akceptacji wobec Ukraińców uległ w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu.

Nastawienie Polaków do Niemców w różnych rolach społecznych (mieszkaniec, sąsiad, kolega z pracy, szef firmy, bezpośredni przełożony, przyjaciel, zięć/synowa, radny) poprawiało się przez lata – od momentu zapoczątkowania badań w roku 2000. W niektórych przypadkach wzrost poziomu akceptacji jest ponad dwukrotny, jak na przykład Niemca w roli radnego (z 27% w 2000 r. do 63% w 2018 r.).

Obecnie ponad połowa Polaków (51%) akceptuje Niemców we wszystkich analizowanych rolach społecznych, 12% badanych Polaków nie akceptuje Niemca w żadnej z analizowanych ról. Najwyższa akceptacja dotyczy Niemców w roli sąsiada i kolegi z pracy (po 76%), a najniższa - w roli radnego (63%).

Po stronie niemieckiej akceptacja Polaka w różnych rolach waha się obecnie od 79% (sąsiad, kolega z pracy) po 58% (bezpośredni przełożony). W sumie obecnie we wszystkich rolach społecznych akceptuje Polaków 40% Niemców, a nie akceptuje w żadnej z ról - 3%.

Najwyższe wartości osiągnęła akceptacja Niemców przez Polaków w roku 2013. „Wówczas wzajemne relacje układały się bardzo dobrze, zarówno politycznie, gospodarczo, jak i w relacjach między społeczeństwami podkreślano partnerstwo i chęć współpracy, co wpływało także na nastawienie polskiego społeczeństwa do Niemców.

- Retoryka obecnych elit rządzących jest często bardzo krytyczna wobec Niemiec, atmosfera we wzajemnych relacjach pogorszyła się, a media publiczne przedstawiają nieraz Niemcy i Niemców w negatywnym świetle. Wyniki badań pokazują, że ma to wpływ na odbiór także niemieckiego społeczeństwa przez Polaków - tłumaczy dr Agnieszka Łada, Autorka badań. W 2018 roku w porównaniu do roku 2013 zmiany wahają się w granicach do dziewięciu punktów procentowych.

Akceptacja Polaków przez Niemców przez lata była nieco wyższa niż Niemców przez Polaków w neutralnych rolach, jak sąsiad czy mieszkaniec, a niższa w przypadku szefa firmy, radnego, przyjaciela czy członka rodziny. Agnieszka Łada zauważa, że wynika to z niemieckich doświadczeń, kiedy cudzoziemcy żyjący obok – w sąsiedztwie, jako współpracownicy, byli stałą częścią rzeczywistości. Wchodzenie w ściślejsze relacje, także podległości, wymaga już zmniejszenia dystansu i większego zaufania. Stąd i obecnie dystans Niemców do Polaków jest w tych rolach większy, a różnice pomiędzy Polakami a Niemcami w akceptowaniu przedstawicieli drugiego społeczeństwa osiągają do 10 punktów procentowych.

 

Pełne wyniki:

Polacy a inni Europejczycy

Polacy i Niemcy – dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość? Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018

Badania w Polsce i w Niemczech zostały przeprowadzone na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Körbera i Fundacji Konrada Adenauera. GfK Polonia przeprowadziła sondaż w Polsce w okresie od 5 do 12 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków w wieku od piętnastu lat. GfK SE przeprowadziła sondaż w Niemczech w okresie od 6 do 13 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Niemców w wieku od czternastu lat. Metoda badawcza: sondaż face to face.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych
Organizator:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Adres:

Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 556 42 60

Faks:

22 556 42 62

E-mail:

isp@isp.org.pl

Www:

http://www.isp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • państwo, polityka
  • współpraca międzynarodowa