Przejdź do treści głównej

Festiwal Wolontariatu w Banku Pekao S.A.

autor(ka): Organizatorzy
2018-05-21, 15:23
- Dzielenie się z innymi naszą wiedzą i umiejętnościami uważam za jedną z najważniejszych powinności Banku Pekao S.A. - tymi słowami Prezes Banku Michał Krupiński zaprosił pracowników Pekao S.A. do udziału w Festiwalu Wolontariatu, który odbył się 21 maja 2018 roku w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Festiwal Wolontariatu jest inauguracją Programu Wolontariatu w Banku Pekao S.A.

Program Wolontariatu wpisuje się w realizowaną przez Bank Pekao S.A. strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska.

W ramach Programu Wolontariatu Bank nawiązał partnerską współpracę z ogólnopolskimi organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc m.in. dzieciom, osobom starszym oraz zwierzętom. Są to: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Wiosna i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Pracownicy Pekao S.A. będą mogli dobrowolnie i nieodpłatnie wspierać działalność wybranych organizacji. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości niesienia tej pomocy. Pomoc można świadczyć bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zdobyte w pracy. Od tej pory pracownicy Banku – wolontariusze, pomagając i działając na rzecz innych, będą mogli wykorzystać własne umiejętności i pasje, angażować swój czas i energię, mając pewność, że firma wesprze ich merytorycznie i organizacyjnie.

- Jako rzetelny i godny zaufania pracodawca chcemy zapewnić naszym pracownikom wsparcie organizacyjne, dostęp do potrzebnych narzędzi i informacji, za pomocą których znajdą akcje społeczne, w które zechcą się zaangażować - podkreśla Daniel Giejbatow, Dyrektor personalny Pionu Zasobów Ludzkich Banku Pekao S.A. - Zapraszając wybrane organizacje do współpracy kierowaliśmy się potrzebami wskazanymi przez pracowników w ankiecie poprzedzającej uruchomienie Programu. Rozpoczynając tę inicjatywę majowym Festiwalem, liczymy na zaangażowanie naszych pracowników, którzy od lat potwierdzają gotowość bezinteresownego niesienia pomocy innym, wspierając różne organizacje i biorąc udział w inicjatywach społecznych, zarówno ogólnopolskich, jak również lokalnych, bliskich ich sercu.

Podczas majowego Festiwalu Wolontariatu każda z organizacji partnerskich zaprezentuje swoje działania i sposób w jaki pomaga potrzebującym. W trakcie wydarzenia pracownicy Banku Pekao S.A. będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej o tym, czym jest wolontariat i jak przygotować się do roli osoby pomagającej innym. W tym wyjątkowym dniu zaplanowano również inspirujące spotkania z praktykami pomagania oraz osobami, które potrafią zaangażować innych w pomaganie na wielką skalę. Obecność na Festiwalu Wolontariatu potwierdzili goście specjalni – siostra Małgorzata Chmielewska z „Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia” oraz ksiądz Jacek Stryczek - pomysłodawca akcji „Szlachetna Paczka”.


Źródło: inf. nadesłana
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • wolontariat
  • współpraca z biznesem