Przejdź do treści głównej

Lublin. Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku

autor(ka): Marta Skrzyńska
2018-05-10, 08:44
płatne
Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku - kolonii ITP. Prowadzony wg Rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurs daje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika na wypoczynku dzieci i młodzieży: koloniach, półkoloniach, obozach itp. Udział płatny.

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU- KOLONII ITP.

Prowadzony wg Rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs daje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika na wypoczynku dzieci i młodzieży: koloniach, półkoloniach, obozach itp.

Czas trwania: 10 h dydaktycznych + egzamin

Koszt: 150 zł

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Terminy:

19 maja 2018, godz. 9-17:30/ Lublin, ul. Zana 38 (sala 216 w Inwestprojekt)

23 czerwca, 2018, godz. 9-17:30/ Chełm (ul.Szymanowskiego 4)

16 czerwca, 2018, godz. 9-17:30/ Stalowa Wola (ul.Popiełuszki 10)

Zapisy: formularz zapisu, telefonicznie (535 205 500), e-mailowo ()

Szczegółowa instrukcja – jak dokonać płatności i zgłoszenia– kliknij

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która posiada:
1. ukończone 18 lat,
2.min. wykształcenie średnie,
3. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu zadań dydaktyczno wychowawczych, lub opiekuńczo-wychowawczych w ciągu 15 lat (udokumentowane!!!) 4. zaświadczenie o niekaralności 5. ukończony kurs na kierownika wypoczynku

Program kursu:

1. Planowanie pracy wychowawczej
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
3.Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
1) zdrowia i higieny
2) przejazdu na miejsce wypoczynku
3) trwania wypoczynku
4) przeciwpożarowym
5) korzystania z obszarów wodnych
6) poruszania się po drogach
7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8) norm żywienia
9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych 10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów 11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

6. Egzamin

Zapewniamy:

  • serwis kawowy
  • Zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Lublin
Data wydarzenia: od 2018-05-19 do 2018-06-23
Organizator:

Centrum Szkolen i Animacji

Adres:

ul. Szymanowskiego 4, 22-100 Chełm,

Tel.:

535205500

E-mail:

csia.edu@gmail.com

Www:

http://www.csia.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja pozaformalna
  • wychowanie
  • wypoczynek letni, zimowy