Przejdź do treści głównej

Trwa Rok Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

autor(ka): Marta Statkiewicz
2018-05-08, 13:06
użytkownik
http://europa.eu/cultural-heritage/toolkits_pl
"Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością". Pod tym hasłem odbywają się wydarzenia w ramach trwającego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Artykuł przygotowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław przybliża jego ideę oraz cele. Chcemy także zaangażować młodych w zdobywanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, proponując dzieciom i młodzieży (9-16 lat) z woj. dolnośląskiego udział w konkursie.

Obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej, przypadają na 2018 r. Ich celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotną rolę dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu tożsamości Europejczyków, a także podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń, przed którymi powinno być ono chronione.

Co należy rozumieć przez dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe stanowi uniwersalną wartość dla każdego człowieka, społeczności, społeczeństwa i narodu. Jego poszczególne elementy integrują daną wspólnotę, która może je przekazywać następnym pokoleniom. Odgrywa także ważną rolę w budowaniu zjednoczonej Europy dzięki akcentowaniu różnorodności jej kultur.

Dziedzictwo kulturowe ma wiele postaci i obejmuje:

 • dziedzictwo materialne – np. budynki, zabytki, przedmioty, artefakty, ubrania, dzieła sztuki, książki, maszyny, zabytkowe miasta, obiekty archeologiczne;
 • dziedzictwo niematerialne – praktyki, zwyczaje, ekspresja, wiedza, umiejętności, które ludzie cenią, oraz powiązane instrumenty, obiekty i przestrzenie kulturowe. Zawiera także język i tradycje ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne oraz tradycyjne rzemiosło;
 • dziedzictwo naturalne – środowisko naturalne, flora oraz fauna;
 • dziedzictwo cyfrowe – zasoby, które utworzono w formie cyfrowej (na przykład sztuka cyfrowa lub animacje cyfrowe) lub które zostały przekształcone w format cyfrowy w celu ich zachowania (np. teksty pisane, zdjęcia, materiały wideo, płyty).

Nie jest to jednak wyczerpujący katalog. Dlatego przez dziedzictwo kulturowe należy rozumieć wszystko to, co współtworzy daną społeczność i wpływa na jej tożsamość.

Czym są europejskie lata tematyczne?

Europejskie lata tematyczne to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w określonych obszarach, zachęcenie do debat, a także zmianę postaw jej członków. W niektórych przypadkach stanowi także okazję do zaproponowania przez Komisję Europejską nowych przepisów prawnych związanych z tematem danego roku.

Poprzednie edycje były poświęcone m.in. obywatelom (2013-2014), aktywności osób starszych (2012), wolontariatowi (2011), dialogowi międzykulturowemu (2008), równym szansom dla wszystkich (2007), osobom niepełnosprawnym (2003), walce z rasizmem i ksenofobią (1997), czy ochronie środowiska naturalnego (1987).

W czasie trwania danego roku tematycznego instytucje UE przekazują dodatkowe fundusze na lokalne, krajowe i międzynarodowe projekty, które są realizowane w obrębie danej tematyki. W tym roku powierzono 8 mln euro na działania poświęcone europejskiemu dziedzictwu kulturowemu.

Jakie wydarzenia odbędą się w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego?

W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej odbędzie się szereg wydarzeń informujących, kulturalnych, edukacyjnych oraz zwiększających społeczną świadomość w obszarze dziedzictwa kulturowego. Ich lista znajduje się na stronach internetowych dedykowanych obchodom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego: http://europa.eu/cultural-heritage/about_pl (wydarzenia organizowane we wszystkich krajach UE) oraz http://erdk2018.pl (wydarzenia w Polsce).

Zaproszenie do udziału w konkursie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław serdecznie zaprasza dzieci i młodzież (9-16 lat) z województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie fotograficzno-językowym pt. „Europa na moim podwórku”.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie do organizatorów za pomocą poczty elektronicznej do dnia 15 czerwca 2018 r. samodzielnie wykonanego zdjęcia wraz z pracą pisemną, które w najlepszy sposób przedstawią elementy materialnego, niematerialnego, naturalnego lub cyfrowego dziedzictwa kulturowego powiązanego w dowolnej formie z miejscowością uczestnika. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szczegółowe informacje dotyczące wymogów konkursowych są dostępne na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: PIEED Wrocław
Miejsce: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław, ul. Legnica 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie
Organizator:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław

Adres:

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie

E-mail:

europedirect-wroclaw@europedirect-wroclaw.pl

Www:

http://europedirect-wroclaw.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • architektura
 • historia
 • integracja europejska
 • kultura
 • ochrona zabytków
 • sztuka
 • tradycja