Przejdź do treści głównej

Apel Stowarzyszenia - Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

użytkownik
Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych zabrał głos w sprawie protestu rodziców osób z niepełnosprawnościami.

Warszawa, 3 maja 2018 r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA: RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH – NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY!

Nie może zabraknąć naszego głosu w sprawie protestujących w sejmie rodziców z dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Nie może zabraknąć naszego głosu solidarności z cierpiącymi, szacunku dla uzasadnionej determinacji dla ich opiekunów, poparcia dla słuszności ich postulatów. Ale nie może też zabraknąć naszego głosu potępienia dla władzy, której głównym mechanizmem reakcji jest kalkulacja polityczna; dezaprobaty dla hipokryzji kościoła, który w oświadczeniu abp H. Hosera „umył ręce” przed zaangażowaniem w obronę najsłabszych i bezbronnych. Nie możemy milczeć wobec jawnej pogardy władzy dla prawideł demokracji, kiedy 80% społeczeństwa opowiada się za humanitarną pomocą dla potrzebujących – władza w reakcji na ten vox populi w oświadczeniach swoich prominentnych przedstawicieli odmawia matkom wrażliwości sumienia a partyjny poseł nawołuje policję do zrobienia z niepełnosprawnymi dziećmi porządku. Trudno o większe sponiewieranie istoty demokracji, czyli władzy ludu.

Nie możemy i nie wolno nam milczeć wobec tego dramatu, który rozgrywa się na oczach całego kraju i który z jednej strony symbolizuje degenerację władzy politycznej a z drugiej – obojętność jednej części społeczeństwa oraz bezradność drugiej. Obojętność i bezradność to dwie strony tego samego społeczeństwa chorego na deficyt podmiotowości, wyzutego z potrzeby zaangażowania, coraz mniej wrażliwego na zło i krzywdę słabszego i oduczonego reakcji i mechanizmów obronnych społeczeństwa obywatelskiego. Jest to właśnie powód alarmu dla nas, nauczycieli i wychowawców: absolwenci naszych szkół i uczelni od czasów solidarnościowej transformacji tworzą coraz bardziej amorficzne społeczeństwo i zatomizowany świat zachowań, który zezwala na tworzenie niesprawiedliwego porządku socjalnego, ułomnego prawa pracy pozbawiającego znaczną część społeczeństwa praw obywatelskich i socjalnych, jawne łamanie prawa przez patologiczne praktyki reprywatyzacyjne, niszczenie fundamentalnych instytucji prawa i łamanie konstytucji.

My, członkowie Stowarzyszenia ludzi zaangażowanych jesteśmy nauczycielami i wychowawcami budującymi przyszłość przez umysły i siły społeczne naszych wychowanków. Musimy więc zabierać głos w każdej sprawie, której istota sprzeciwia się uniwersalnym normom prawa, sprawiedliwości i humanitaryzmu. Kto bowiem milczy – ten wyraża zgodę; kto nie protestuje – ten popiera! Czy możemy milczeć wobec tego dramatu, który rozgrywa się w sejmie? Czy wolno nam zaniechać uświadamiania rządzącym, że istotą władzy nie jest władanie, lecz służba społeczeństwu. Ta prawda jest skrzętnie chowana w lamusie romantycznych zaklęć przeszłości, lub utopijnych mrzonek. Nie wolno nam do tego dopuścić i w czasach „próby” milczeć, bo alternatywą nawet kulawej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego szanującego wartości, wśród których pomoc słabszym jest elementarną zasadą, będzie tępy autokratyzm jednostki lub partii, prowadzący w mroki bezprawia!

Przesyłamy protestującym Matkom i Rodzicom Niepełnosprawnych Dzieci wyrazy solidarności, wsparcia i szacunku!!!

W imieniu Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

Prof. Tadeusz Pilch
Uniwersytet Warszawski

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
Organizator:

Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • integracja społeczna
  • państwo, polityka
  • prawa obywatela
  • prawa pacjenta
  • równość