Przejdź do treści głównej

Stanowisko OFOP-u w sprawie protestu rodziców osób niepełnosprawnych

pixabay.com, CC0 Public Domain
Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie porozumienia zawartego 24 kwietnia 2018 r. pomiędzy Radą Ministrów a członkami Krajowej Rady Konsultacyjnej.

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.

W związku z podpisanym w dn. 24 kwietnia 2018 r. przez Radę Ministrów i niektórych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych porozumieniem, zawartym bez zgody protestujących w Sejmie przedstawicieli rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, wyrażamy sprzeciw wobec podejmowania działań wykluczających obywateli z dyskursu publicznego w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

Niezależnie od oceny treści zawartego porozumienia, działania rządu są próbą wykorzystania środowiska organizacji pozarządowych w sporze z protestującymi, dążącą do dokonania podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Podjęcie decyzji o jego podpisaniu z pominięciem głosu protestujących może być odebrane jako brak solidarności organizacji społecznych z osobami, na straży interesów których powinny stać.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nie tylko reprezentuje interesy organizacji członkowskich, ale działa też na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa. Czujemy się w obowiązku stanąć w obronie osób walczących o swoje prawa w podstawowej formie aktywności obywatelskiej, jaką jest prowadzony w Sejmie protest. Ochrona ich interesów powinna być także celem członków Krajowej Rady Konsultacyjnej, którzy w porozumieniu określili się jako „przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych” oraz których obowiązkiem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podpisanie porozumienia z wykluczeniem obywateli zainteresowanych jego treścią sprzeciwia się również idei funkcjonowania ciała opiniodawczo‑doradczego, jakim jest Krajowa Rada Konsultacyjna. Organizacje zasiadające w ciałach konsultacyjnych nie powinny więc kierować się interesem swoim, swoich członków czy też władzy publicznej, ale przede wszystkim dobrem społeczności, której interesy reprezentują.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ufamy, iż członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej działali w dobrej wierze, w załączeniu udostępniamy też skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej list części należących do Rady organizacji. Mamy więc nadzieję, że zaistniała sytuacja nie odbije się negatywnie na wizerunku organizacji pozarządowych oraz nie doprowadzi do podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym apelujemy do wszystkich jego przedstawicieli o zachowanie jedności i solidarności. Nie pozwólmy, aby spór pomiędzy protestującymi a rządem doprowadził do wewnętrznych podziałów i konfliktów!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Karolina Dreszer-Smalec - prezeska zarządu

Weronika Czyżewska-Waglowska – wiceprezeska zarządu

Łukasz Domagała - członek zarządu

Przemysław Dziewitek - członek zarządu

Iwona Janicka - członkini zarządu

Dariusz Supeł - członek zarządu

Załącznik:

 • List Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacji Aktywizacja, Polskiego Związku Głuchych oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego do Minister Elżbiety Rafalskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.

Szanowna Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister!

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.

Ceniliśmy profesjonalność Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dyskusji w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców, samorządu oraz Rządu. Dotychczas udało się Radzie pracować nad wieloma strategicznymi kwestiami, w tym konkretnymi problemami osób z niepełnosprawnościami. Łączenie różnych perspektyw, stanowisk, potrzeb wyróżniało dotychczas pracę Krajowej Rady Konsultacyjnej.

Z zaskoczeniem i ogromną przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami protestującymi w Sejmie.

Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowanie w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie poparliśmy. Wielokrotnie wskazywaliśmy na wskazywane problemy, proponując konkretne rozwiązania.

Szanowna Pani Minister, zaangażowanie osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami nigdy i przez nikogo nie powinno być wykorzystane dla celów politycznych.

Z poważaniem,

Monika Zima-Parjaszewska, Przewodnicząca Rady, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Agata Gawska, Członkini Rady, Fundacja Aktywizacja

Krzysztof Kotyniewicz, Członek Rady, Polski Związek Głuchych

Aleksander Waszkielewicz, Członek Rady, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


LOGO

Źródło: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie

Tel.:

22 416 40 30

E-mail:

ofop@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 12 2

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz Wytłumaczcie mi proszę ~SPQR 27.04.2018, 07:55 Państwo (OFOP) piszecie, że "podpisanie porozumienia z wykluczeniem obywateli zainteresowanych jego treścią sprzeciwia się również idei funkcjonowania ciała opiniodawczo‑doradczego, jakim jest Krajowa Rada Konsultacyjna. Organizacje zasiadające w ciałach konsultacyjnych nie powinny więc kierować się interesem swoim, swoich członków czy też władzy publicznej, ale przede wszystkim dobrem społeczności, której interesy reprezentują." Pytam: skąd przekonanie, że nie kierują się dobrem społeczności? Skoro czlonkowie Rady uważają, ze podwyżka renty socjalnej jest ok a dodatek na życie po 500 zł dla każdej osoby z ON to zły pomysł? Kogo reprezentują Panie śpiące w Sejmie? Społeczność? Ale jaki to mandat? Przez kogo udzielony? Czy Panie z OFOP dopuszczają myśl że istnieją sppołeczności ON w PL, których zdaniem Panie w Sejmie strakujące są roszczeniowe, krzywdzą swe dzieci, uprawiają politykę a ich postulaty są od czapy? ODPOWIEDZ
 • Wytłumaczcie mi proszę ~SPQR 27.04.2018, 06:07 Państwo (OFOP) piszecie, że "podpisanie porozumienia z wykluczeniem obywateli zainteresowanych jego treścią sprzeciwia się również idei funkcjonowania ciała opiniodawczo‑doradczego, jakim jest Krajowa Rada Konsultacyjna. Organizacje zasiadające w ciałach konsultacyjnych nie powinny więc kierować się interesem swoim, swoich członków czy też władzy publicznej, ale przede wszystkim dobrem społeczności, której interesy reprezentują." Pytam: skąd przekonanie, że nie kierują się dobrem społeczności? Skoro czlonkowie Rady uważają, ze podwyżka renty socjalnej jest ok a dodatek na życie po 500 zł dla każdej osoby z ON to zły pomysł? Kogo reprezentują Panie śpiące w Sejmie? Społeczność? Ale jaki to mandat? Przez kogo udzielony? Czy Panie z OFOP dopuszczają myśl że istnieją sppołeczności ON w PL, których zdaniem Panie w Sejmie strakujące są roszczeniowe, krzywdzą swe dzieci, uprawiają politykę a ich postulaty są od czapy? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • państwo, polityka
 • prawa obywatela
 • prawa pacjenta
 • rodziny
 • równość