Przejdź do treści głównej

Gry planszowe w edukacji [relacja]

autor(ka): Monika Pawlak
2018-04-23, 09:47
użytkownik
Warsztaty, szkolenia, międzynarodowa kooperacja i praca twórcza… Tak w kilku słowach można określić to, co dzieje się w projekcie „Laboratorium gier”. A dzieje się naprawdę wiele!

Międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. w siedzibie Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie odbyło się międzynarodowe spotkanie kadry projektu. Uczestnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Cypru przez trzy dni wdrażali się w ideę projektu, poznawali jego cele, planowali działania oraz omawiali metody komunikacji i wzajemnej współpracy. Spotkanie to było także przede wszystkim okazją do lepszego poznania się oraz integracji. Każdy partner ma bowiem różne doświadczenie w pracy z młodzieżą – Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Polski (Leszno) współpracuje z młodzieżą głównie w kontekście ich aktywizacji oraz wolontariatu – prowadzi szereg szkoleń, wymian i akcji angażujących młodzież w lokalne działania. Praxis Europe CIC z Wielkiej Brytanii (Birmingham) współpracuje z młodzieżą z mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych, wspierając ich w integracji społecznej i w odnalezieniu się na rynku pracy. Asociación Cazalla-Intercultural z Hiszpanii (Lorca) – w swej codziennej pracy zmaga się z problemem długotrwałego bezrobocia wśród młodych ludzi. Z podobnymi wyzwaniami spotyka się także partner z Cypru – C.I.P - Citizens in Power – gdzie na problem bezrobocia wśród młodych ludzi niewątpliwy wpływ miał kryzys ekonomiczny w Grecji.

Krótka mobilność kadry w celach szkoleniowych

Po pracach koordynacyjno-organizacyjnych przyszedł czas na działania merytoryczne nad naszym projektem. W dniach 11-14 lutego 2018 r. partnerzy projektu po raz kolejny spotkali się w Lesznie, tym razem po to, by wspólnie się szkolić i podjąć prace nad produktami intelektualnymi projektu. Proces pracy realizowany był wokół tematu: Gry jako metody pracy z młodzieżą – wymiana praktyk, konfrontacja doświadczeń partnerów w ramach współpracy z młodzieżą oraz stosowanej metodologii. Szkolenie obejmowało również zaprezentowanie dobrej praktyki zastosowania edukacji nieformalnej w pracy z młodzieżą NEET w wieku 15-17 przez organizację goszczącą oraz organizacje partnerskie. Dopełnieniem szkolenia była wizyta studyjna w Stowarzyszeniu ECHO, gdzie prezes stowarzyszenia opowiedziała nam o działaniach jakie podejmują, o problemach z jakimi się zmierzają w swej codziennej pracy, a także o problemach z jakimi borykają się rodziny oraz młodzież na poziomie lokalnym. Szkolenie było okazją do testowania gier planszowych w celu doboru najlepszych narzędzi, które będą wykorzystane przy tworzeniu przez nas własnej gry planszowej (jeden z rezultatów projektu).

Niespełna dwa miesiące później – w dniach 4-7 kwietnia 2018 – odbyło się kolejne szkolenie. Tym razem partnerzy projektu spotkali się w hiszpańskiej Lorce, a prace przebiegały wokół tematu: Młodzież NEET oraz młodzież z mniejszymi szansami jako beneficjenci wykorzystania gier w edukacji pozaformalnej; omówiona została specyfika NEET i młodzieży z mniejszymi szansami w kontekście ich potrzeb w edukacji pozaformalnej, możliwości kreowania i wzbudzania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych poprzez gamifikację edukacji. Podczas szkolenia mieliśmy wyjątkową okazję wzięcia udziału w warsztatach z twórcą gier planszowych, co zaowocowało m.in. stworzeniem prototypu naszej gry. Szkolenie było także okazją do podsumowania dotychczasowych prac nad produktami intelektualnymi projektu.

W dniach 8-11 maja 2018 r. odbędzie się trzecie i ostatnie szkolenie. Partnerzy projektu spotkają się na Cyprze, a ich prace będą przebiegały wokół tematu: Przedwczesne kończenie edukacji wśród najmłodszych NEET, omówienie braków w dostępnych narzędziach edukacji pozaformalnej w kontekście pracy z młodzieżą NEET i z mniejszymi szansami; omówienie obszarów rozwoju.

Działania lokalne

Nasz projekt to nie tylko międzynarodowe spotkania i szkolenia, ale to również – i przede wszystkim – działania na szczeblu lokalnym. W ramach projektu odbędzie się cykl 8 spotkań warsztatowych, z czego 4 z nich zorganizowane zostaną dla młodzieży NEET, a pozostałe 4 dla kadry pracującej z młodzieżą – a więc pedagogów, edukatorów i pracowników młodzieżowych. Warsztaty będą okazją do testowania produktów intelektualnych i narzędzi opracowanych w ramach projektu oraz wymiany doświadczeń i integracji społecznej. W ramach działań lokalnych odbędą się także 4 spotkania otwarte w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, z czego pierwsze takie spotkanie mamy już za sobą. Jego celem było nie tylko informowanie odwiedzających biuro Fundacji o naszym projekcie, ale również o bieżących działaniach Centrum Aktywności Twórczej oraz możliwościach programu Erasmus+. Analogiczne wydarzenia przeprowadzane będą w pozostałych krajach partnerów projektu.

Upowszechnianie projektu

Ostatnimi planowanymi spotkaniami jakie odbędą się w ramach projektu, będą konferencje upowszechniające, które każdy z partnerów przeprowadzi w swoim kraju. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wszystkie produkty intelektualne wytworzone w ramach projektu, podsumowany zostanie proces ich realizacji jak i przebieg całego projektu. Podczas konferencji odbędzie się także gra terenowa oraz prelekcje ze specjalistami.

Każdy zainteresowany naszym projektem znajdzie więc coś dla siebie – warsztaty, spotkania czy konferencja są otwarte dla wszystkich chętnych. Projekt „Laboratorium gier” to naprawdę mnóstwo pracy twórczej i wydarzeń, których nie sposób opisać w jednym artykule. Zapraszamy serdecznie na stronę projektu – www.gamelab.fundacja-cat.pl – gdzie znajdują się wszelkie informacje i szczegóły.

Projekt „Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Organizator:

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Adres:

Zachodnia 6, 64-100 Lasocice, woj. WP

Tel.:

888 496 548

Faks:

65 619 44 42

E-mail:

kontakt@fundacja-cat.pl

Www:

http://www.fundacja-cat.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja pozaformalna
  • młodzież
  • oświata
  • współpraca międzynarodowa
  • wychowanie