Przejdź do treści głównej

Powstanie nowy fundusz na działania NGO w Unii! [aktualizacja]

autor(ka): Opr. Ignacy Dudkiewicz, ngo.pl
2018-04-19, 16:27
pixabay.com, CC0 Public Domain
W czwartek 19 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia w nowym budżecie unijnym funduszu na wsparcie działań prodemokratycznych w krajach Unii. Apelowały o to NGO z całej Europy, także z Polski.

Parlament Europejski przyjął rezolucję bardzo dużą większością głosów (489 głosów za, 137 przeciw, 14 wstrzymujących się). O taki wynik głosowania apelowały organizacje, ich działacze i działaczki oraz obywatele i obywatelki z całej Unii Europejskiej, także z Polski.

Na mocy rezolucji powstanie specjalny instrument wsparcia dla NGO w krajach unijnych. W myśl przyjętych propozycji powstanie narzędzie finansowania wsparcia dla organizacji pozarządowych aktywnych – na poziomie lokalnym i krajowym – w zakresie promowania i ochrony wartości zapisanych w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, takich jak: szacunek dla godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, poszanowanie praw człowieka – w tym praw mniejszości, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet i mężczyzn.

 

 


Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 19 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja europejska
  • polityka międzynarodowa
  • wspieranie organizacji
  • współpraca międzynarodowa