Przejdź do treści głównej

Polskie Towarzystwo Geograficzne obchodzi 100. rocznicę powstania [relacja]

autor(ka): Kurier PAP
2018-04-16, 14:17
pixabay.com, CC0 Public Domain
(PAP) Pokolenia geografów miały swój wkład w budowę wolnej i niepodległej Polski – przypomniało Polskie Towarzystwo Geograficzne w przesłaniu przyjętym z okazji 100-lecia organizacji.

Na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Kongres Geografii Polskiej, na którym przyjęto "jubileuszowe przesłanie do geografów świata" z okazji 100. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG). "Pokolenia geografów miały swój wkład w budowę Polski wolnej i niepodległej, mądrej i sprawiedliwej" – oświadczyli na wstępie członkowie Towarzystwa.

Przypomnieli, że organizację zrzeszającą polskich geografów postanowiono utworzyć u progu odzyskania przez Polskę niepodległości, uznając, że geografia stanowi tę dziedzinę wiedzy, która będzie szczególnie potrzebna wyzwalającej się z niewoli Polsce.

"Powszechnym uznaniem cieszył się wysiłek geografów przy scalaniu terytorium Polski i wyznaczaniu na Konferencji Paryskiej (1919-1920) granic Rzeczypospolitej, ich udział w pracach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego kraju, a także działania w zakresie kształtowania świadomości narodowej i patriotycznej społeczeństwa, w tym zwłaszcza młodzieży" - podkreślono w dokumencie.

W przesłaniu przypomniano, że "w okresie drugiej wojny światowej geografowie stanowili tę część polskiej inteligencji, która w pierwszej kolejności była represjonowana przez okupantów niemieckich i sowieckich".

"Mimo niebezpieczeństw, Polskie Towarzystwo Geograficzne nie przerwało swojej działalności. Odbywały się spotkania, a członkowie Towarzystwa angażowali się w akcję tajnego nauczania, pełnili odpowiedzialne funkcje w Państwie Podziemnym i w Armii Krajowej, prowadzili badania naukowe, walczyli o zachowanie w społeczeństwie świadomości narodowej. Wielu spośród nich za manifestowaną postawę Geografa-Polaka zapłaciło najwyższą cenę – własne życie" – zauważono w dokumencie.

Członkowie PTG podkreślili, że po drugiej wojnie światowej Towarzystwo włączyło się w proces odbudowy zniszczonej Polski. "Geografowie brali udział w opracowaniu wszystkich koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, w pracach nad zmianami podziału administracyjnego, prognozowaniu zmian społeczno-gospodarczych, planach ochrony środowiska i krajobrazu" - wyjaśnili.

Dodali przy tym, że współcześnie geografowie uczestniczą w opracowaniu strategii i planów rozwoju na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej.

"Polskie Towarzystwo Geograficzne wniosło znaczący dorobek do geografii światowej. Od 1924 roku ściśle współpracuje z Międzynarodową Unią Geograficzną. Wielu Polaków pełniło ważne funkcje w MUG (…) Po wojnie, mimo +żelaznej kurtyny+, polscy geografowie z powodzeniem rozwijali współpracę międzynarodową. Do 1989 roku Polska stanowiła centralne miejsce spotkań geografów świata zachodniego i wschodniego" – wskazali członkowie Towarzystwa.

Geografowie podkreślili ponadto, że "pomimo różnych zawirowań historycznych", środowisko zawsze starało się zachować jedność i nie ulegać koniunkturalnym wpływom politycznym. "W postępowaniu badawczym geografów zawsze dominowało dążenie dojścia do prawdy przez duże +P+ i wola służby społeczeństwu" – oświadczyli.

Ich zdaniem, tragicznym okresem w geografii światowej były lata, gdy w krajach totalitarnych niektórzy, czasem nawet wybitni geografowie, zdradzili etos naukowca i uczciwego człowieka, podporządkowując się zbrodniczej ideologii faszystowskiej czy komunistycznej.

"Mając na uwadze tragiczne doświadczenia geografii apelujemy: zamknijmy bramy naszych warsztatów pracy oraz Towarzystw przed taką złą ideologią i polityką, która niesie nienawiść, burzy umysły, zamyka usta. Nie dajmy się uwieść zakłamaniu i zniewoleniu! Nie odrzucajmy wolności, w tym również wolności badań i wolności słowa!" – napisano przesłaniu.

Geografowie podkreślili, że obchodzą jubileusz "w poczuciu dumy ze zrealizowania z nawiązką" celu, jaki w 1918 roku nakreślili twórcy Towarzystwa. "Powinniśmy odpowiedzialnie uświadomić wszystkim, że świat bez geografii byłby konstrukcją ułomną i ubogą" – podsumowano w przesłaniu. Kongres Geografii Polskiej był częścią obchodów Roku Polskiej Geografii.


Informacja pochodzi z serwisu www.kurier.pap.pl
Źródło: Kurier PAP
Organizator:

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Adres:

Krakowskie Przedmieście 30 lok. 1, 00-325 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 826 17 94

Faks:

22 826 17 94

E-mail:

ptg@uw.edu.pl

Www:

http://www.ptg.pan.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • nauka i technika