Przejdź do treści głównej

KRS chce oświadczeń o adresach członków zarządu. Dlaczego?

autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
2018-04-25, 06:04
pixabay.com, CC0 Public Domain. Autor: MrsBrown
Organizacja pozarządowa złożyła wniosek o zarejestrowanie zmiany danych w KRS w styczniu 2018 r. Sąd rejestrowy wezwał NGO do uzupełnienia wniosku i dostarczenie „adresów do doręczeń” członków zarządu. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia, dlaczego.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nasze stowarzyszenie zmieniło niedawno, na początku stycznia 2018, adres. Złożyliśmy wiosek o zarejestrowanie zmiany adresu w KRS i dostaliśmy zwrot z wezwaniem do podania adresu… do doręczeń członków zarządu. Ale my przecież nie zmienialiśmy osób w zarządzie – tylko adres siedziby organizacji. Czy to nie pomyłka sądu? Chodzi o adresy członków zarządu, czy o adres organizacji?
 

DORADCZYNI SERWISU
PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA:


Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS ma obowiązek zgłaszania informacji o zmianach, które nastąpiły w danych dotyczących tego stowarzyszenia wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Do Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza się między innymi zmiany w takich danych, jak:

 • nazwa organizacji,
 • siedziba organizacji,
 • adres organizacji,
 • zmiany w statucie (zgłaszamy datę zmiany statutu, oznaczamy zmienione paragrafy, a w wypadku ustalenia nowego tekstu statutu – zaznaczamy tę okoliczność),
 • dane osób wchodzących w skład zarządu czyli organu uprawnionego do reprezentacji,
 • dane osób wchodzących w skład organ nadzoru wewnętrznego,
 • rodzaje działalności gospodarczej.

Wszystkie te informacje zgłaszane są na odpowiednich formularzach, do których dołączone są dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę.

dział ZMIANY w poradnik.ngo.pl 
 

Zmiana ustawy o KRS od 15 marca 2018

Od 15 marca 2018 r. zmieniły się przepisy, dlatego mamy do czynienia z nowym obowiązkiem. Od 15 marca 2018 roku organizacje pozarządowe, które się rejestrują lub które zgłaszają zmiany muszą dostarczyć do sądu rejestrowego informacje o adresach do doręczeń członków zarządu, likwidatorów, prokurentów.

Adresy do doręczeń mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd. Uwaga! Obowiązek dostarczenia adresów członków zarządu dotyczy nowo rejestrujących się organizacji pozarządowych, ale także NGO już wpisanych do KRS.

więcej: Nowe obowiązki organizacji pozarządowych wobec KRS


Odpowiedź na pytanie czytelnika serwisu warszawa.ngo.pl

Ponieważ KRS rozpatrywał wniosek organizacji pozarządowej po wejściu w życie nowych przepisów (tj. po 15 marca 2018 r.), sąd wezwał stowarzyszenie do uzupełnienia adresów do doręczeń członków zarządu. Nie była to zatem pomyłka sądu, a rodzaj zgłoszonej przez NGO do rejestru zmiany (w tym przypadku adres rejestrowy) nie miał znaczenia. Prędzej czy później stowarzyszenie i tak musiałaby dostarczyć adresy członków zarządu do doręczeń.

Zgłoszenie adresów polega na dostarczeniu do KRS osobistych oświadczeń każdej osoby będącej w zarządzie. W oświadczeniu członek zarządu wskazuje adres, na jaki sąd będzie mógł dostarczać korespondencję, gdyby była taka potrzeba (np. jeśli korespondencja z sądu wysyłana na ogólny adres organizacji nie byłaby odbierana).


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 t.j. z dnia 10 marca 2017 r. z późn. zm.)

Art. 19a ust. 5  – w brzmieniu od 15 marca 2018 r.

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.
 

 • ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

Art. 34

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • adres nowych członków ~Kazik 03.05.2018, 09:34 U nas decyzje zawierają wezwania do załączenia oświadczenia tylko nowo zgłaszanych członków zarządu. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz adres do doręczeń ~bestuurder 25.04.2018, 03:28 czy z czegoś wynika, że jako "adresu do doręczeń" nie można po prostu podać adresu stowarzyszenia? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • społecznicy
 • władze organizacji