Przejdź do treści głównej

BKDS, DKDS, FKDS – nie wiesz, co to jest? Zobacz film! [film]

autor(ka): Helena Romanowska, dobr [warszawa.ngo.pl]
2018-04-11, 06:37
W Warszawie działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego (BKDS) i 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Jest też Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). I Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Sporo, prawda? Zobaczcie, jak te wszystkie ciała współpracują i czym się zajmują.

W Warszawie istnieją różne ciała dialogu społecznego.

Jednym z nich jest Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W skrócie WRDPP. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Prezydenta i Rady Miasta. Rada wspiera współpracę między NGO a Urzędem. Jej zadania to m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych i współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Oprócz Warszawskiej Rady Działałności Pożytku Publicznego, w mieście funkcjonują Komisje Dialogu Społecznego (KDS-y) – branżowe i dzielnicowe, działają w bliskiej współpracy z Urzędem m. st. Warszawy. Celem tej współpracy jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta.

Zobacz film:

 

 

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS) pracują przy biurach Urzędu m.st Warszawy. W skład BKDS wchodzą przedstawiciele NGO oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja. W pracach BKDS, z głosem doradczym, mogą brać udział przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych, np. teatrów miejskich, urzędu pracy lub Zarządu Transportu Miejskiego. BKDS zajmuje się współtworzeniem i konsultowaniem polityki Miasta w dziedzinie, w której działa, np. w dziedzinie kultury. Głównie jest to praca nad dokumentami i aktami prawnymi Urzędu.

Na bardziej lokalnym poziomie, w dzielnicach Warszawy, działają Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS). DKDS składają się z przedstawicieli NGO oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd danej dzielnicy. Z głosem doradczym, w skład DKDS mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych, działających w zakresie zadań publicznych i należących do Dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowy dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. Głównym zadaniem komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki Dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Nad efektywnym współdziałaniem NGO i miasta czuwa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest realizacja polityki Miasta opisanej w różnych dokumentach strategicznych i programach w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.

Wszystkie ciała dialogu łączy Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Głównym celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń między wszystkimi komisjami, Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem.

 

 

Wsparcie dla KDS-ów

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. SCWO wspiera fundacje i stowarzyszenia, ale także Komisje Dialogu Społecznego, by działały jeszcze lepiej i skuteczniej.

Przeczytaj więcej na temat wsparcia oferowanego Komisjom Dialogu Społecznego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dowiedz się więcej na temat Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

 
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • rzecznictwo, lobbing
  • społecznicy
  • współpraca między organizacjami
  • współpraca z administracją