Przejdź do treści głównej

Nasza Niepodległa - Społeczne Obchody Stulecia Niepodległości Polski

autor(ka): Rafał Bojanowski
2018-04-10, 10:24
użytkownik
fot. Łukasz Golowanow, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish_Ensign.JPG
Inicjatywa „Nasza Niepodległa” to otwarta, ogólnopolska, społeczna płaszczyzna współpracy organizacji pozarządowych chcących uczcić, przypadające na 2018 rok, Stulecie Niepodległości Polski poprzez różnego rodzaju działania realizowane na poziomie lokalnym. Istotnym miejscem prezentowania tych działań oraz innych przedsięwzięć Inicjatywy jest portal www.naszaniepodlegla.pl.

100 lat temu Polacy na nowo powołali do życia swoje państwo – Niepodległą Polskę. Determinacja społeczeństwa, głęboka wola odzyskania wolności, poczucie narodowej więzi, wspólna kultura, dały początek II Rzeczypospolitej. Była ona dziełem Polaków pochodzących z trzech zaborów, różniących się poglądami politycznymi, wyznających różne religie, pochodzących z wszystkich klas społecznych. Niepodległa Polska stanowiła wielkie osiągnięcie całego Narodu, który przez lata marząc o wolności organizował się i tworzył podwaliny pod przyszłe instytucje Państwa Polskiego.

– Dzisiejsza Polska jest naszym wspólnym dobrem. Na miarę możliwości będziemy podejmować przedsięwzięcia służące godnemu i radosnemu uczczeniu Stulecia Niepodległości. Wierzymy, że do Inicjatywy dołączą inne organizacje obywatelskie i grupy społeczne oraz samorządy, angażując się w obchody tego niezwykłego Jubileuszu – Paweł Mardoń, Prezes Stowarzyszenia „ROTA”.

„Nasza Niepodległa” jest efektem partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych, które stworzyły grupę inicjatywną projektu. Należą do niej:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka Karta, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja Szkoła z Klasą, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Stowarzyszenie ROTA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Roboczy Sekretariat Inicjatywy „Nasza Niepodległa” prowadzi warszawski oddział Stowarzyszenia „ROTA”. Głównym celem Sekretariatu jest zbieranie i przekazywanie wszystkim zainteresowanym informacji o planowanych oraz przeprowadzonych już działaniach związanych z obchodami Stulecia Niepodległości w całej Polsce, w szczególności tych, które są podejmowane w lokalnych społecznościach. Służy temu portal www.naszaniepodlegla.pl. Zainteresowani mogą zgłaszać przedsięwzięcia zgodne z ideą Inicjatywy „Nasza Niepodległa” poprzez formularz rejestracyjny dostępny na portalu w dziale „Zgłoś projekt” lub na e-mail: .

– Będziemy wspierać zarówno tych, którzy mają już gotowe projekty, jak również tych, którzy poszukują inspiracji. Chcemy być przestrzenią wymiany pomysłów i doświadczeń między zainteresowanymi środowiskami i organizacjami oraz samorządami lokalnymi – Piotr Majcherek, Sekretarz Inicjatywy Nasza Niepodległa.

Sekretariat Inicjatywy Nasza Niepodległa

ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa

Kontakt do sekretariatu 601-591-195

Kontakt dla mediów: 505-029-690

e-mail:

Portal „Nasza Niepodległa”: www.naszaniepodlegla.pl


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Sekretariat Inicjatywy Nasza Niepodległa
Miejsce: Polska
Organizator:

Sekretariat Inicjatywy Nasza Niepodległa

Adres:

ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa, woj. Mazowieckie

Tel.:

601-591-195

E-mail:

sekretariat@naszaniepodlegla.pl

Www:

http://www.naszaniepodlegla.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • historia
  • kultura
  • państwo, polityka
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca między organizacjami