Przejdź do treści głównej

Nie zapominamy o naszych rodakach z Białorusi

autor(ka): Joanna Dziatkowiak
2018-04-05, 13:33
użytkownik
uczestnicy ubiegłorocznych kolonii
W tym roku ponownie spotkamy się z ich przedstawicielami podczas kolonii letnich organizowanych w ośrodku „Arka” w Orzyszu. W ramach projektu „Spotkajmy się w Polsce III” współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu będziemy mieli sposobność gościć 210 osób – dzieci/ młodzież do 15. roku życia.

Od 22 czerwca do 19 lipca planowana jest organizacja trzech turnusów kolonijnych. Pobyt w Polsce każdej z grup będzie trwać 10 dni. W trakcie każdego z turnusów zostanie zrealizowany program edukacyjny obejmujący naukę języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie. Uzupełnieniem programu edukacyjnego będą wycieczki edukacyjne w zakresie kultury i historii. Powyższe działania mają poprawić umiejętności komunikowania się w języku polskim oraz przyczynić się do wzrost wiedzy nt. Polski współczesnej poprzez dostarczenie uczestnikom wypoczynku letniego elementarnej wiedzy nt. procesów społeczno-kulturowych zachodzących w Polsce od dnia odzyskania niepodległości do chwili obecnej.

Uczestnicy wypoczynku pochodzić będą m.in. z obwodów mińskiego, grodzieńskiego, witebskiego. Większość z nich stanowić będą ci z obwodu grodzieńskiego, ze względu na największą liczbę Polaków i Polonii tam zamieszkującą. Ich rekrutacją zajmować się będą Caritas Grodno (Religijna Misja katolickie charytatywne stowarzyszenie Caritas), Miejski Oddział Związku Polaków w Mińsku, Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej z Sopoćkin, Zgromadzenie Sióstr Służebnicy Jezusa w Eucharystii z Brasławia.


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Caritas Diecezji Ełckiej
Miejsce: Ełk, Orzysz
Organizator:

Caritas Diecezji Ełckiej

Adres:

ks. prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk , woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

87 441 70 00

Faks:

87 441 70 59

E-mail:

elk@caritas.pl

Www:

http://elk2.caritas.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • edukacja kulturalna
  • historia
  • młodzież
  • Polonia
  • wychowanie
  • wypoczynek letni, zimowy