Przejdź do treści głównej

Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa PCK [relacja]

autor(ka): Małopolski Oddział Okręgowy PCK
2018-03-12, 17:19
W ubiegłą sobotę, 10 marca 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Pijalni Głównej w Krynicy Zdrój. Gala jest dorocznym spotkaniem służącym podsumowaniu roku w działalności na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz podziękowania krwiodawcom za ich dar.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża był organizatorem gali, która stanowiła doskonałą okazją do podsumowania programu „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” i turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi.

– To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji – mówi Mieczysław Kurek, prezes małopolskiego PCK.

W województwie małopolskim działa 185 klubów honorowych dawców krwi PCK, zrzeszających ponad 10 tysięcy krwiodawców, którzy oddali w 2017 roku 10 590 980,000 mililitrów krwi. Wciąż przybywa nowych, młodych dawców, chcących bezinteresownie wspierać innych w potrzebie. Zasadniczą grupę stanowią krwiodawcy, którzy oddali wiele litrów tego bezcennego leku.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Pan Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, Pan Marek Pławiak Starosta Nowosądecki, Wojciech Piech Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ponad 300 krwiodawców, liczni zaproszeni goście. W trakcie gali wręczono odznaczenia dla 114 osób z Klubów HDK PCK w Tarnowie, Nowym Sączu, Krynicy- Zdrój, Nowym Targu, Bochni, Krakowie i Skawinie. Wręczano zarówno odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV, III, II i I stopnia.

Dodatkowo wręczono 8 medali 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu jak również wręczono podziękowania dla nadbryg. Stanisława Nowaka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie i aktywny udział w programie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Krwiodawcy – strażacy, którzy w ramach swojej działalności zorganizowali w 2017 roku na terenie województwa małopolskiego 76 akcji zachęcając do oddawania krwi nie tylko członków – strażaków, ale swoje rodziny, przyjaciół i znajomych. W ramach tych akcji oddano ponad 1450 litrów krwi.

Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”- stawia sobie za cel pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym zadaniem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Najaktywniejsze jednostki PSP i OSP jak również najaktywniejsi strażacy indywidualni zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i statuetkami.

Program „Młoda Krew Ratuje Życie” promuje organizowanie honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi. W trakcie uroczystości w Krynicy Zdrój zostały wręczone statuetki i dyplomy w kategoriach: „Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa”, „Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły”, „Wyróżnienie dla szkoły której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania turnieju”.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Nowego Sącza.

– Dziękujemy krwiodawcom jak i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża za nieustające wsparcie. Wspaniale było mieć możliwość podzielenia się naszymi osiągnięciami i nagrodzenia osób za ich prace na rzecz honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania czerwonokrzyskie będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem – mówił prezes małopolskiego oddziału PCK Mieczysław Kurek. Gala jest dorocznym spotkaniem służącym podsumowaniu roku w działalności na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz podziękowania krwiodawcom za ich dar.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI PROGRAMÓW:

Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”:

I. w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP” Miejsce I – Komenda Miejska w Nowym Sącz Miejsce II – Komenda Powiatowa w Gorlicach Miejsce III – Komenda Powiatowa w Oświęcimiu

II. w kategorii „Najaktywniejsza jednostka OSP” Miejsce I – Ochotnicza Straż Pożarna Kwików Miejsce II – Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów Miejsce III – Ochotnicza Straż Pożarna Izdebnik

III. w kategorii „Najaktywniejszy strażak indywidualnie” Miejsce I P. Dariusz Cieśla KM PSP w Nowym Sączu Miejsce II P. Józef Szczupak z OSP Zakrzów Miejsce III P. Remigiusz Bury z OSP Targanice Górne

IV. w kategorii „Największa Ilość pozyskanej Krwi” Miejsce I – Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu Miejsce II – Jednostka OSP w Kwikowie Miejsce III – Jednostka OSP w Zakrzowie

Program: „Młoda Krew Ratuje Życie”:

- Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa – szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta

III miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego

- Wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły - szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

- Wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

- Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa - uczelnie wyższe:

I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica

- Wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta - uczelnie wyższe:

I miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne

II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

III miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica

- Ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej - uczelnie wyższe:

I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica

II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

III miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


Źródło: Małopolski Oddział Okręgowy PCK
Organizator:

Polski Czerwony Krzyż - Małopolski Zarząd Okręgowy

Adres:

Studencka 19, 31-116 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 422 91 15

Faks:

12 422 90 79

E-mail:

krakow@pck.org.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność
  • ochrona zdrowia
  • społecznicy