Przejdź do treści głównej

Gostyń. Bliżej prawa rodzinnego [relacja]

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2018-03-12, 10:01
użytkownik
Gminna Rada Seniorów zorganizowała drugie otwarte spotkanie z cyku „Bliżej prawa”. Odbyło się ono 7 marca 2018 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Seniorzy spotkali się z Mirosławem Sobkowiakiem – dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Stanisław Czajka.

Podczas spotkania został omówiony kodeks rodzinno-opiekuńczy. To akt prawny odnoszący się do bardzo prywatnej sfery naszego życia, jaką jest rodzina. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o prawach i obowiązkach członków rodziny, o opiece nad niepełnoletnimi i o kurateli, o obowiązkach alimentacyjnych wobec dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, o pieczy zastępczej i o różnych rodzajach przysposobienia, o obowiązku ze strony dzieci opieki nad starszymi lub chorymi, lub niepełnosprawnymi rodzicami i o możliwych formach tej opieki, o separacji i o rozwodzie oraz o możliwych ingerencjach w życie rodzinne przez sąd rodzinny.

Uczestnicy spotkania zadawali mnóstwo pytań, zatem spotkanie znacznie przekroczyło zaplanowane ramy czasowe.

Na koniec przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęcił do korzystania z różnych form pomocy oferowanej przez PCPR, m.in. ze wsparcia finansowego ze środków PFRON, z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i pracy socjalnej, w razie potrzeby z interwencji podejmowanych przez specjalistów PCPR, z mediacji w Ośrodku Mediacyjnym, prowadzonym we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. WP

Tel.:

65 572 53 25

E-mail:

stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy