Przejdź do treści głównej

Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Dynamika rozwoju peryferyjnego (nowa książka)

autor(ka): Mirosław Wawrzyński
2018-03-02, 10:05
użytkownik
We wrześniu 2017 r. ukazała się b. ciekawa książka pt. „Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Dynamika rozwoju peryferyjnego”. Analizuje czynniki, które uruchomiły wielką transformację trzech polskich folwarków pańszczyźnianych (około 500 osób). Opisuje początki powstawania i działania organizacji społecznych publicznych pod Warszawą we wsiach Pruszków, Tworki i Żbików - późniejsze miasto Pruszków (od 1916 r.).

We wrześniu 2017 r. ukazała się b. ciekawa książka pt. „Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Dynamika rozwoju peryferyjnego” (cena 45,00 zł). Analizuje czynniki, które uruchomiły wielką transformację trzech polskich folwarków pańszczyźnianych (około 500 osób). Stały się one w 1867 r. dużą gminą wiejską Pruszków – dwa razy większą powierzchniowo niż Warszawa. Obecnie fragment stolicy to dawna gmina wiejska. Na peryferiach Warszawy liczni migranci wznieśli przez 50 lat spore siedlisko miejskie z tętniącym życiem publicznym i społecznym, i nowoczesnymi zakładami. Skutkiem przemian w roku 1916 Niemcy powołali samorządowe miasto liczące w 1921 r. ponad 15 000 osób. Jego obywatele wnieśli wkład w przywrócenie niepodległości w 1918 r. Wkrótce potem włączyli się w obronę suwerenności i odbudowę Polski.

Początki organiacji społecznych pod Warszawą, działaność publiczna

http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/index.php/2017/09/19/zycie-publiczne-i-spoleczne-pruszkowa-do-roku-1921/

Spis treści

Wstęp ......................................................................................... 7

ROZDZIAŁ I

Od wielkiej gminy wiejskiej do podwarszawskiego

miasteczka przemysłowego .................................................... 11

Droga żelazna .......................................................................... 12

Uwłaszczenie chłopów .............................................................. 24

Samorząd Gminy Wiejskiej Pruszków ................................... 32

Samorząd miejski Pruszkowa ................................................... 39

Rozwój i modernizacja Warszawy .......................................... 45

Twierdza Warszawa ................................................................. 50

Rozwój Pruszkowa ................................................................ 55

Lecznica tworkowska ............................................................. 58

Populacja i urbanizacja ......................................................... 65

ROZDZIAŁ II

Życie publiczne i społeczne do roku 1905 ........................... 75

Rozwój szkół elementarnych ................................................ 77

Szkoła ochroniarek – „MARIADWINEK” ............................ 79

Założenie czytelni i biblioteki .............................................. 83

Kooperatywa – spółdzielnia .................................................. 86

Szkoła kolejowa w Żbikówku .............................................. 90

ROZDZIAŁ III

Czas rewolucji. Lata 1905-1914 ......................................... 95

Wojna rosyjska-japońska ........................................................ 99

Rewolucja w Kraju Nadwiślańskim ..................................... 103

Strajk szkolny ..................................................................... 111

Czerwony sztandar nad Pruszkowem ……...................…. 112

Walki bratobójcze ............................................................... 117

Pokłosie rewolucji .............................................................. 121

Kościół i parafia pruszkowska .......................................... 123

„Sokół” i ochotnicza straż ogniowa .................................... 128

Elektryfikacja i budowa elektrowni ................................... 133

Kolejne akcje publiczne i społeczne ...................................... 139

ROZDZIAŁ IV

Ratownictwo społeczne. Lata 1914-1921 .......................... 151

Okupacja niemiecka ................................................................ 160

Powroty z Rosji w 1918 roku ............................................... 178

Oswobodzenie Pruszkowa ..................................................... 180

Lata 1918‒1919 ................................................................... 183

„Głos Pruszkowa” ................................................................. 187

Nowy burmistrz ................................................................... 188

Odbudowa warsztatów .......................................................... 189

„Nasz Dom” ........................................................................ 191

Wojna 1920 roku ................................................................... 192

Hufiec ZHP ......................................................................... 196

Reaktywacja „Sokoła” .......................................................... 197

Szkoły średnie i zawodowe ................................................. 198

ZAKOŃCZENIE ................................................................... 205

Bibliografia .......................................................................... 215

Fotokopie oryginałów

Sprawozdanie Komitetu Obywatelskiego i Komisji Likwidacyjnej Komitetu gminy Pruszków

Rocznik I za 1912 rok Straży Ogniowej Ochotniczej w Pruszkowie i Żbikowie (wybrane strony)


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Mirosłąw Wawrzyński i Książnica Pruszkowska
Miejsce: Pruszków: Książnica Pruszkowska , 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • historia
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne