Przejdź do treści głównej

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Regulaminu FIO 2018

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-23, 10:54
użytkownik
W związku z trwającymi w terminie od 1 do 15 lutego br. konsultacjami społecznymi projektu Regulaminu FIO 2018, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przekazał informację dotyczącą ich podsumowania.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, w terminie od 1 do 15 lutego br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Regulaminu konkursu FIO 2018.

Informacja z zaproszeniem do udziału w konsultacjach została opublikowana na stronach internetowych: Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl oraz największym portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

W konsultacjach wzięło udział 26 organizacji pozarządowych z 10 województw (najwięcej z województwa mazowieckiego – 8 organizacji, zachodniopomorskiego – 4 oraz 3 z małopolskiego), zgłaszając 126 uwag do Regulaminu (uwagi identycznej treści zostały pogrupowane w celu zwiększenia przejrzystości raportu z konsultacji).

Poniżej załączone zostało zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji wraz z rozstrzygnięciem uzgodnionym wspólnie przez Komitet Sterująco-Monitorujący FIO i Dyrektora NIW-CRSO oraz zatwierdzonych przez Radę NIW-CRSO.

 

 

 


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • współpraca z administracją