Przejdź do treści głównej

14. posiedzenie RDPP. Pożytek nie dla faszystów [relacja]

autor(ka): oprac. rk, wiadomosci.ngo.pl
2018-02-21, 14:14
pixabay.com, CC0 Public Domain
W ustawie o działalności pożytku powinny znaleźć się zapisy pozwalające szybko i skutecznie reagować na takie sytuacje, jak pokazane w reportażu TVN obchody urodzin Adolfa Hitlera organizowane przez działaczy Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Organizacja ta ma status pożytku i jest na liście uprawnionych do zbierania 1%.

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postulują przedstawiciele strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zaapelowali o to podczas 14. posiedzenia RDPP piątej kadencji, które odbyło się 20 lutego 2018 r.

Postulat zmian w ustawie o działalności pożytku blokujący organizacje nawołujące do nienawiści

– W regulacjach pożytku publicznego nie ma żadnych odniesień do działalności (…), propagującej faszyzm lub inny ustrój totalitarny, lub do działalności nawołującej do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość – tłumaczył Krzysztof Balon.

Chodzi więc przede wszystkim o to, żeby uniemożliwić organizacjom promującym totalitaryzm lub nienawiść ubieganie się i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego, oraz, w konsekwencji, uniemożliwienie im korzystania z mechanizmu 1% i innych uprawnień OPP. W sytuacji kiedy organizacje takie miałyby już status i zbierały 1%, ustawa powinna zawierać narzędzie do szybkiego reagowania (szczególnie jeśli chodzi o 1% – Duma i Nowoczesność jest na aktualnej liście uprawnionych do zbierania 1% za 2017 r.).

Członkowie Rady reprezentujący NGO rozmawiali o tym podczas spotkania strony pozarządowej przed posiedzeniem RDPP, a na samym posiedzeniu przedstawili swój apel. Referujący sprawę współprzewodniczący Rady Krzysztof Balon podkreślił, że strona pozarządowa oczekuje szybkiego podjęcia działań, które doprowadzą do odpowiedniej nowelizacji.

Dlatego też strona pozarządowa zaproponowała powołanie zespołu doraźnego Rady, który ma przedstawić propozycje. Do zespołu zgłosiło się pięć osób reprezentujących organizacje i przedstawiciel strony samorządowej. Wsparcie w tym zakresie zadeklarował również współprzewodniczący Rady reprezentujący stronę rządową, Adam Lipiński.

Podczas posiedzenia o krokach podjętych wobec Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność mówiła również Weronika Najda, dyrektor departamentu społeczeństwa obywatelskiego i sekretarz Rady. Działania te zainicjował minister Piotr Gliński. Jako Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego zwrócił się z prośbą do wojewody śląskiego o przeprowadzenie kontroli w Stowarzyszeniu. Jej wyniki nie są jeszcze znane. Jak poinformowała Weronika Najda, z przekazów prasowych wiemy też, że starosta wodzisławski, wykorzystując uprawnienia organu nadzoru zawarte w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, zwrócił się do sądu o rozwiązanie Dumy i Nowoczesności.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkursy już na początku marca

Duża część posiedzenia poświęcona była informacjom związanym z Narodowym Instytutem Wolności. Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk opowiadał jak tworzony jest NIW. Dużo wysiłku wkładane jest obecnie w przygotowanie konkursów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Budowany jest więc zespół, który będzie zajmował się FIO, zakończyły się konsultacje regulaminu, modyfikowany i testowany jest generator wniosków, przygotowywane są regionalne spotkania informacyjne, trwa nabór ekspertów oceniających wnioski. Kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy?

– Planujemy ogłoszenie konkursu 1 marca – najpóźniej w tygodniu następnym – zadeklarował dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

Podczas posiedzenia Wojciech Kaczmarczyk tłumaczył też, na jakich zasadach rozpatrywane są wnioski o wpisanie na listę OPP uprawnionych do zbierania 1%. Chodzi o wnioski organizacji, które w ustawowym terminie nie złożyły sprawozdania. Do tej pory (do ostatniej aktualizacji wykazu OPP) wpłynęło 51 takich wniosków. Dyrektor NIW tłumaczył, że pozytywnie rozpatrywane są „wszystkie przypadki, w których nie można było dostrzec złej woli”. Odmownie rozpatrzono pięć wniosków.

Strona pozytek.gov.pl i strona Narodowego Instytutu Wolności

Domena pozytek.gov.pl jest dobrze znana organizacjom pozarządowym – szczególnie organizacjom pożytku. W tej domenie publikowane były jeszcze do niedawna wszystkie kluczowe dla NGO informacje np. o konkursach w ramach FIO (pod tą domeną działał generator wniosków), tu można było znaleźć listę uprawnionych do zbierania 1%, OPP zamieszczały tu swoje sprawozdania, dedykowaną sobie zakładkę na pozytek.gov.pl miała też Rada Działalności Pożytku Publicznego. Domeną zarządzał departament pożytku publicznego w resorcie pracy.

Pod koniec roku domena przestała jednak działać w związku z przenoszeniem kompetencji z Ministerstwa Rodziny do Narodowego Instytutu Wolności i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Wykaz OPP uprawnionych do 1% opublikowano w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tam też znajduje się informacja o aktualnych pracach RDPP). Z deklaracji Weroniki Najdy wynika jednak, że już wkrótce domena pozytek.ngo.pl zostanie reaktywowana i wróci na nią część informacji rozsianych w tej chwili w tymczasowych miejscach. Tak będzie z informacjami o działaniach Rady. Na pozytek.gov.pl trafią też informacje o działaniach Komitetu oraz jego Przewodniczącego.

Będzie również funkcjonować strona Narodowego Instytutu Wolności. Dyrektor Kaczmarczyk podał, że strona NIW powstanie pod domeną www.niw.gov.pl. Na stronie Instytutu znajdą się m.in. informacje o konkursach – w tym FIO i generator wniosków.

Ustawa o jawności. Rada konsultuje nieaktualny projekt

Projekt ustawy o jawności życia publicznego trafił do Rady Pożytku z prośbą o przedstawienie stanowiska do 20 lutego 2018 r. Zespół, który zajmował się tym przedłożeniem spotkał się dzień przed posiedzeniem RDPP. Na spotkaniu zespołu okazało się, że członkowie Rady dyskutowali nad nieaktualnym projektem. Radę poproszono o konsultację projektu z 12 grudnia 2017 r. Na spotkaniu 19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentowali członkom zespołu projekt z 8 stycznia. W tej sytuacji Rada nie miała szans na merytoryczną ocenę projektu.

Jak tłumaczyła Małgorzata Sinica (kierująca zespołem, do którego trafił projekt), regulacja ta jest bardzo ważna dla środowiska pozarządowego. Dotyka wielu sfer istotnych dla organizacji. Trudna do wyobrażenia jest sytuacja, żeby Rada w jej sprawie nie zabrała głosu. A to zostało jej w praktyce uniemożliwione.

Czy jest jeszcze szansa na opinię RDPP? Współprzewodniczący Adam Lipiński zobowiązał się do zorganizowania kontaktu z ministrem Jackiem Sasinem (odpowiedzialnym obecnie za projekt ustawy o jawności). Być może poznamy więc jeszcze opinię RDPP.

20 lutego Rada przyjęła również zmiany w swoim regulaminie (dotyczyły głównie zasad pracy zespołów i rady – w tym głosowań obiegowych), oraz uchwały przygotowane przez zespoły (głownie Zespół ds. społecznych). Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowane jest ok. 20 kwietnia.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (wiadomosci.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 2

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Niebezpieczny kierunek - a co z propagatorami seryjnych morderstw? ~Karol Gutsze 21.02.2018, 07:03 Wykluczanie organizacji propagujących totalitaryzm? A co z organizacjami propagującymi rytualne mordy? A organizacje propagujące pornografię dziecięcą mogą być opp? Przepraszam za ironię, ale to chyba niewłaściwy kierunek, by wskazywać te niezgodne z prawem obszary, które powinny być wykluczone ze statusu opp. Organizacje działające niezgodnie z prawem powinny być z urzędu rozwiązywane - i na tym warto byłoby się skupić, a nie na wyodrębnianiu obszarów "szybkiej interwencji". Inaczej jest to "zabawa" przypominająca walkę z dopalaczami sprzed paru lat, gdy zamykano sklepy i ich właścicieli, by chwilę później ich wypuścić - bo działali zgodnie z prawem. Jedynym wyznacznikiem powinno być działanie zgodnie lub niezgodnie z prawem. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • organizacje pozarządowe
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją