Przejdź do treści głównej

Posiedzenie Zespołu ekspertów ds. reformy systemu horyzontalnego finansowania [relacja]

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-15, 11:53
12 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ekspertów ds. reformy systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tematem posiedzenia był projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. W trakcie spotkania omówione zostały wprowadzone zmiany oraz planowany harmonogram konkursu FIO 2018.

W spotkaniu udział wziął pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Członkowie Zespołu ds. reformy systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt Regulaminu. Do głównych tematów poruszanych w trakcie dyskusji należały kwestie związane z:

  • Organizacją konkursu w Priorytecie 1 oraz sposobem monitorowania warunków przyznawania mikrograntów przez Operatorów.
  • Planowanym wprowadzeniem rozliczania projektów przez rezultaty.
  • Wprowadzeniem możliwości finansowania kosztów związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji.
  • Brakiem wymogu wniesienia wkładu własnego.

Członkowie zespołu zostali także poinformowani o planowanych spotkaniach informacyjnych nt. FIO 2018, które przeprowadzone zostaną we wszystkich województwach w lutym i marcu br. Eksperci zadeklarowali gotowość współpracy w zakresie organizacji i promocji spotkań informacyjnych.

 

 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • konkursy interdyscyplinarne
  • współpraca z administracją