Przejdź do treści głównej

Legnica. Wierzą w powracające dobro [relacja]

autor(ka): opr. red.
2018-02-14, 17:11
(PAP) 12 lutego odbyło się spotkanie zespołu koordynującego projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica, który realizowany jest przez Urząd Miasta.

Do zespołu zaproszono osoby z różnych środowisk, które na co dzień działają jako wolontariusze bądź organizują różnego rodzaju działania społeczne czy charytatywne. Praca zespołu została zainaugurowana. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie programu wolontariackiego w naszym mieście, opartego o międzynarodowe i ogólnopolskie standardy oraz zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

W przedszkolach i szkołach zostaną wdrożone warsztaty. Zespół przygotowuje regulaminy i standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które będą chciały zaangażować się w działania wolontariackie, tak aby ta współpraca była dla wszystkich jasna i czytelna.

Przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone od października do grudnia 2017 roku w Legnicy na grupie 905 osób w wieku od 10-19 lat. Celem było poznanie poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat wolontariatu oraz jej motywacji do podjęcia pracy wolontariackiej.

Z badań wynika, że legnicka młodzież rozumie wolontariat jako bezinteresowną pomoc potrzebującym. Jej zdaniem konieczne jest zapewnienie dostępności do ofert działań wolontariackich i do potrzeb istniejących w tym względzie. Głównymi motywami podjęcia się takiego wyzwania są: chęć pomocy innym, własna satysfakcja oraz przyjemność oraz wiara w powracające dobro. Młodzież zniechęca się z kolei w związku z niedocenianiem jej wysiłków i pracy, złą organizacją działań instytucji czy innych podmiotów oraz brakiem widocznych efektów własnych starań. Większość badanych uważa się za osoby otwarte, wrażliwe i pracowite. Wysoko sobie cenią systematyczność w działalności wolontariackiej.


Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • wolontariat
  • wolontariusze