Przejdź do treści głównej

„Przeciw nazizmowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke” - materiały edukacyjne

użytkownik
„Przeciw nazizmowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke” to materiały edukacyjne, które właśnie zostały wydane w formie elektronicznej przez Fundację „Krzyżowa”. Teka edukacyjna jest częścią projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Freyi von Moltke.

Materiały „Przeciw nazizmowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke” poruszają zagadnienia związane z okresem rządów nazistowskich w Niemczech oraz II wojną światową i odwołują się do wyjątkowej historii małżeństwa Freyi i Helmutha Jamesa von Moltke, członków niemieckiej organizacji antynazistowskiej, tzw. Kręgu z Krzyżowej.

Celem materiałów, które Fundacja oferuje nauczycielom, jest zachęcenie młodzieży do podjęcia refleksji nad kwestiami uniwersalnymi, a mianowicie postawą obywatelskiej odpowiedzialności i odwagi w obliczu zła.

Dr Robert Żurek, koordynator projektu ze strony Fundacji „Krzyżowa” podkreśla: „Podejmowanie refleksji nad europejską historią nie wyklucza namysłu nad naszą rodzimą. Dlatego też wydaje się, że cenną inspiracją w procesie kształcenia młodego pokolenia może być również sięgnięcie do przykładów dość nieoczywistych. Ukazujących nie tylko warte promowania postawy, ale także pozwalających spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy tak na nasze, polskie doświadczenia, jak i historię naszych najbliższych sąsiadów. Takiej inspiracji dostarczyć może historia niemieckiej grupy opozycji antynazistowskiej, nazwanej Kręgiem z Krzyżowej. Nielicznej grupy odważnych ludzi, którzy swój sprzeciw wobec rządów Hitlera wywodzili nie tylko z troski o przetrwanie Niemiec – jak miało to miejsce w przypadku chyba najbardziej znanej grupy spiskowców skupionych wokół płk. Clausa von Stauffenberga, autora nieudanego zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 roku – lecz ze swego oporu wobec zła. Za ten moralny sprzeciw wielu z nich zapłaciło życiem.”

W skład teki edukacyjnej wchodzi scenariusz lekcji, karta pracy, pomoce dydaktyczne, materiały źródłowe oraz biogramy. Dodatkowo załączone zostały teksty publicystyczne oraz popularnonaukowe, które dostarczają bardziej szczegółowej wiedzy na temat historii oraz działalności Kręgu z Krzyżowej, jak również podejmują temat polskiej perspektywy na niemiecki ruch oporu.

„Przeciw nazizmowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke” to propozycja lekcji adresowanej do uczniów szkół licealnych, którą można przeprowadzić w ramach lekcji historii, języka niemieckiego lub etyki. Scenariusz lekcji przygotowany został do przeprowadzenia zajęć w dwóch wariantach - jeden z nich zakłada projekcję fragmentów filmu dokumentalnego „Freya – miłość w czasach oporu”.

Wszystkich nauczycieli, którzy wyrażą zainteresowanie materiałami edukacyjnymi i będą chcieli przeprowadzić lekcje według scenariusza, Fundacja „Krzyżowa” przekaże bezpłatnie bezzwrotny egzemplarz filmu dokumentalnego „Freya – miłość w czasach oporu”.

Szczegóły na temat projektu i materiałów edukacyjnych dostępne są na stronie Fundacji „Krzyżowa”: www.krzyzowa.org.pl.

Link do specjalnej zakładki poświęconej projektowi: http://bit.ly/2HctBRu


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Organizator:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Adres:

Krzyżowa 7, 58-112 Krzyżowa, woj. DS

Tel.:

74 850 03 00

Faks:

74 850 03 05

E-mail:

sekretariat@krzyzowa.org.pl

Www:

http://www.krzyzowa.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • historia