Przejdź do treści głównej

Leon Tarasewicz laureatem XIX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

autor(ka): Organizatorzy
2018-02-09, 12:16
Leon Tarasewicz. Fot. Archiwum Fundacji Villa Sokrates
8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie Leon Tarasewicz został uhonorowany Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od osiemnastu lat przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 18 lat instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła Laureata za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu „Trialog” w Krynkach na Podlasiu.

Dziewiętnasta już gala, podczas której wręczono Nagrodę im. Prof. Aleksandra Gieysztora, odbyła się 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak mówił Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Citi Handlowy wręczając nagrodę:

Współzarządzam instytucją finansową o wymiarze globalnym. Tworzą ją setki tysięcy ludzi – z różnych kręgów kulturowych, o różnych przekonaniach i różnym pochodzeniu. Wszystkie przenikające się i zależne od siebie… I właśnie w tej różnorodności od lat upatruję bogactwa mojej instytucji oraz źródła jej innowacyjności. Dlatego to świadome budowanie mostów stanowi dla mnie kwintesencję działań pana Leona Tarasewicza.
 


Leon Tarasewicz to jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych, a także profesor sztuk plastycznych. Pełen inwencji, odkrywa coraz to nowe oblicza tak starej i, wydawałoby się, dobrze już rozpoznanej dyscypliny, jaką jest malarstwo.

W Polsce Tarasewicz współpracuje z warszawską Galerią Foksal, poznańską Galerią Ego, a także lubelską Galerią Białą. Wielokrotnie brał również udział w zbiorowych prezentacjach sztuki polskiej za granicą, m.in. w Sao Paulo, Korei, Sztokholmie, Frankfurcie, Wenecji czy Rzymie. Z kolei w Akademii Sztuk Pięknych prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa.

Od chwili debiutu jest wyrazistą postacią życia artystycznego, chociaż za główny punkt na mapie świata uznaje rodzinne białostockie Waliły. Podkreśla białoruskie korzenie, identyfikuje się z zamieszkującą tamte tereny mniejszością białoruską w Polsce. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie o sprawach tejże mniejszości. Sprzyja inicjatywom mającym na celu ożywienie białoruskiej kultury, m.in. współtworząc w podlaskich Krynkach festiwal „Trialog”.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Villa Sokratesa, która kultywuje pamięć i propaguje twórczość zmarłego białoruskiego pisarza Sokratesa Janowicza. „Trialog” to kilkudniowe sympozjum twórców z różnych zakątków świata, poświęcone odnoszącym się szeroko do białoruskości tematom. Wydarzeniu przewodzi właśnie sam Leon Tarasewicz.

Poprzez Trialog Białoruski Villa Sokratesa kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez nieżyjącego publicystę i pisarza, dla którego Krynki były centrum wszechświata, a promowanie literatury i kultury białoruskiej - jedną z najważniejszych spraw. Przez wiele lat zwoływał do siebie tłumaczy i literaturoznawców z Polski i zagranicy.

Podtrzymując działalność i wartości Sokratesa Janowicza, Leon Tarasewicz mówi o swojej pracy:

Kultura, która rozwija się na tamtych terenach, granicy jakby nie uwzględnia. Tylko ciągłość kulturowa daje ciągłość istnienia. Dzięki takim wydarzeniom białoruska kultura zaczyna istnieć na mapie Europy, a wielokulturowe i wielowyznaniowe życie społeczne mieszkańców regionu nabiera mocy i znaczenia.


Źródło: informacja nadesłana
Organizator:

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Adres:

Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 826 83 24

Faks:

22 826 83 24 wew. 26

E-mail:

poczta@kronenberg.org.pl

Www:

http://www.kronenberg.org.pl 

Organizator:

Fundacja Villa Sokrates

Adres:

Sokólska 9, 16-120 Krynki, woj. PD

Tel.:

503 310 324

E-mail:

a.grzes@villasokrates.pl

Www:

http://www.facebook.com/FundacjaVillaSokrates 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura
  • sztuka
  • wielokulturowość