Przejdź do treści głównej

Organizacje pozarządowe usprawnią współpracę nauki z biznesem [relacja]

autor(ka): Centrum Prasowe PAP
2018-02-07, 17:15
(PAP) W Centrum Prasowym PAP odbyło się seminarium eksperckie poświęcone usprawnianiu współpracy na linii nauka - biznes - organizacje pozarządowe.

Podczas wydarzenia eksperci zaangażowani w realizację projektu pn. “Nauka, biznes, NGO - współpraca dla rozwoju” zaprezentowali m.in. wnioski z badania, które zostało zrealizowane w pierwszej fazie przedsięwzięcia. Dotyczyło ono świadomości Polaków (głównie przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców) w zakresie powiązań nauki i biznesu. Jego wyniki zostały wykorzystane w kolejnych etapach przedsięwzięcia.

Zespół ekspertów, zasiadających w Radzie Programowej projektu, przygotował także rekomendacje służące usprawnianiu współpracy pomiędzy wspomnianymi sektorami. Zawarto w nich opis mechanizmów prorozwojowych i ewaluacyjnych wspierających zarówno proces komercjalizacji wyników pracy naukowej, jak i projakościowe zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - związane m.in. z wykorzystywaniem kompetencji humanistycznych do komercjalizacji wyników badań, usprawniania działalności przedsiębiorstw, czy wzmacnianiem procesów ukierunkowanych na operacjonalizację innowacji.

Podczas seminarium zaprezentowano również przygotowaną w ramach projektu publikację, poświęconą roli think tanków we współczesnym systemie społeczno-gospodarczym oraz ich roli we wzmacnianiu współpracy nauki z biznesem. Publikacja została opracowana przez zespół z międzynarodowym doświadczeniem, związane m.in. z pracą w amerykańskich organizacjach typu think tank.

Wszystkie zaprezentowane materiały dostępne są w formie PDF oraz tradycyjnej.

Seminarium oraz towarzyszące mu prezentacje stanowiły jeden z ostatnich elementów projektu, którego organizatorem była Fundacja Energia dla Europy, natomiast partnerem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

W projekt zaangażowani byli przedstawiciele licznych środowisk, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Grupy Azoty, Banku Ochrony Środowiska, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Grupy Lotos czy Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Jednym z celów projektu było upowszechnienie świadomości, że działalność o charakterze naukowym, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, jest wartościowym elementem procesów wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki oraz więzi społecznych. Osiąganiu tego celu służyć może m.in. wspieranie funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, np. think tanków, które odgrywają istotną rolę w procesie komercjalizacji prac badawczych oraz rozwoju innowacji.


Informacja pochodzi z Centrum Prasowego PAP


Źródło: Centrum Prasowe PAP; Fundacja Energia dla Europy
Organizator:

Fundacja Energia dla Europy

Adres:

Chocimska 31 lok. 15, 00-791 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 646 35 36

E-mail:

fede@fede.org.pl

Www:

http://www.fede.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nauka i technika
  • współpraca z biznesem
  • współpraca z uczelniami