Przejdź do treści głównej

Suwerenność żywnościowa szansą dla polskiej wsi [relacja]

autor(ka): Organizatorzy
2018-02-05, 11:59
4 dni trwało w Warszawie Forum Suwerenności Żywnościowej (25–28 stycznia 2018), które zgromadziło ponad 120 osób działających na rzecz zmiany przemysłowego modelu produkcji i dystrybucji żywności, w kierunku zrównoważonych gospodarek lokalnych opartych o ekologiczne sposoby wytwarzania żywności, niezależnych od globalnych rynków i skupionych na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych lokalnych społeczności.

Jednym z często poruszanych tematów Forum, które odbyło się w dniach 25–28.01.2018 była struktura dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Obecni rolnicy przyznawali, że dopłaty do ha faworyzują duże gospodarstwa i produkcję przemysłową. Zmiana unijnej polityki rolnej powinna odbyć się wraz z przyjęciem nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Wiele z obecnych na Forum organizacji w grudniu sformułowało rekomendacje dla polityków określające potrzebne reformy polityk publicznych w tym zakresie. Uczestnicy i uczestniczki Forum podczas dyskusji przyznawali, że potrzebna jest zmiana polityki państwa, które m.in. za pomocą zamówień publicznych powinno faworyzować zrównoważoną produkcję żywności – by w ten sposób zadbać zarówno o jej producentów jak i konsumentów. Obecnie jednak nieograniczona ekspansja sklepów sieciowych i supermarketów podkopała fundamenty zdrowego systemu żywnościowego. [Kampania Dlaczego Nie Kupuję w Supermarkecie].

Odpowiedzią na wiele wyzwań dzisiejszej wsi i drobnego rolnictwa, jest przestawianie gospodarstw na produkcję ekologiczną i stały, bezpośredni kontakt z konsumentami, który tworzy podwaliny pod sprawiedliwe relacje handlowe i daje szanse na godną pracę dla rolników. Pojawia się coraz więcej kooperatyw spożywczych, którzy organizują się oddolnie tworząc alternatywny łańcuch dystrybucji żywności, oparty o bezpośrednią współpracę z producentami i rolnikami. Solidarność i współpraca miasta ze wsią okazała się także ważnym elementem wspierającym lokalne społeczności walczące o wspólne zasoby– o czym mówili na Forum przedstawiciele wioski Żurawlów, grupy Lokalsi dla Puszczy czy protestów rolniczych z Zielonego Miasteczka organizowanych przez NSZZ Solidarność RI. Ważną osią dyskusji podczas Forum był temat agroekologii jako praktyki Suwerenności Żywnościowej. We fragmentach Deklaracji o Agroekologii czytamy: „Agroekologia jest odpowiedzią na pytanie, jaki sposób zmienić naprawić nasz system żywnościowy i życie obszarów wiejskich, które zostały zniszczone przez rolnictwo przemysłowe oraz tak zwane Zielone i Niebieskie Rewolucje. Uważamy agroekologię zza kluczową formę oporu wobec systemu gospodarczego, który przedkłada zyski ponad ludzi (…). Praktyki produkcyjne Agroekologii (takie jak uprawa międzyplonów, tradycyjne rybołówstwo, pasterstwo wędrowne, połączenie upraw z leśnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem, nawożenie, kompostowanie, stosowanie lokalnych nasion i paszy itd.) oparte są na zasadach ekologicznych, takich jak wspomaganie życia biologicznego w glebie, recykling składników odżywczych, dynamiczne zarządzanie bioróżnorodnością i oszczędność energii bez względu na skalę. Agroekologia drastycznie zmniejsza poziom nakładów zewnętrznych, łączących się z koniecznością zakupów od przedsiębiorstw przemysłowych. Nie używa się chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych hormonów, GMO i innych nowych niebezpiecznych technologii”. Podczas Forum miał miejsce także Targ Inicjatyw na którym uczestnicy i uczestniczki mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Więcej materiałów i informacji wkrótce.

Więcej informacji o Forum LINK

 

SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA to prawo ludzi, krajów, organizacji do prowadzenia takiej polityki w zakresie rolnictwa i żywności, która jest najlepiej dostosowana do potrzeb miejscowej ludności, a jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na ludność innych krajów. Kładzie nacisk na ważną rolę rolnictwa rodzinnego, ekologicznych metod produkcji i sprawiedliwego podziału środków produkcji. W przeciwieństwie do pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenność nie skupia się tylko na dostępie do żywności, a również na sposobach jego osiągnięcia (za Deklaracja Nyeleni 2007).

Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska to międzyśrodowiskowa współpraca zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjednoczyło przedstawicieli 40 krajów w walce o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość rolnictwa oraz przeciwko rolnictwu przemysłowemu. Polska grupa rozpoczęła budowę sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego, lokalnego rolnictwa.


Źródło: inf. nadesłana
Organizator:

Nyeleni Polska

Organizator:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Adres:

Bachmacka 1 11, 02-647 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 659 62 33

Faks:

22 300 10 33

E-mail:

igo@igo.org.pl

Www:

http://igo.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • rolnictwo
  • wieś
  • zrównoważony rozwój