Przejdź do treści głównej

Apel OFOP w sprawie zapowiedzi zmian dot. ustawy o zbiórkach publicznych

autor(ka): Zarząd OFOP
2018-02-01, 09:27
użytkownik
fot. sxc.hu/teyoo
Zarząd OFOP apeluje do organizacji i społeczników o wyrażanie opinii, stanowisk oraz aktywnego przekonywania polityków, by nie wprowadzali zmian, ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną.

Apel do organizacji członkowskich Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz wszystkich społeczników, całego środowiska inicjatyw obywatelskich

Brońmy wolności dla działalności i ofiarności społecznej!

Po raz kolejny obserwujemy zapowiedzi i zmiany ograniczające działalność społeczną. Tym razem dotyczą one ustawy o zbiórkach publicznych. W minionym tygodniu minister Joachim Brudziński powiedział: “Przygotowaliśmy nowelizację ustawy, dzięki której szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał narzędzie, by zablokować zbiórkę publiczną, jeśli jej cel jest m.in. sprzeczny z zasadami życia społecznego”. Tak szeroka podstawa możliwości blokowania zbiórki publicznej jawnie godzi w prawa i wolności obywateli.

Apelujemy do organizacji i społeczników o wyrażanie opinii, stanowisk oraz aktywnego przekonywania polityków, by nie wprowadzali zmian, ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną. Obowiązkiem państwa jest tworzenie zachęt i uproszczeń, dających przestrzeń do rozwoju obywatelskiej aktywności i uwalniających energię społeczną.

OFOP wraz z innymi organizacjami aktywnie uczestniczył w pracach nad uchwaleniem nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Prace nad nowymi regulacjami były prowadzone w sposób gwarantujący czas na pogłębioną debatę i dawały możliwość wypowiedzenia się wszystkim stronom. Były także modelowym przykładem tego, w jaki sposób sektor obywatelski, Prezydent, rząd i parlament mogą ze sobą współpracować.

Ustawa o zbiórkach publicznych z 14 marca 2014 roku zastąpiła obowiązujące ponad 70 lat przepisy. Państwo zmieniło swoje podejście do dobroczynności, ustawa wyszła naprzeciw oczekiwaniom obywateli i ułatwiła sposób prowadzenia zbiórek publicznych. Obecnie każdy może w Internecie dowiedzieć się o celu i sposobach prowadzenia zbiórek publicznych. To obywatele na podstawie tych informacji decydują, jaka zbiórka jest godna ich wsparcia, a nie urzędnicy, wydając zgodę na jej przeprowadzenie. Zamiast kontroli państwa w większym stopniu zbiórki publiczne podlegają kontroli obywateli.

Obowiązująca ustawa pozwala na uwolnienie ofiarności społecznej przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i odpowiedzialności podmiotów z niej korzystających.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy, by wszystkie organizacje w swojej aktywności kierowały się Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która głosi: “Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego”.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dariusz Supeł prezes zarządu

Weronika Czyżewska-Waglowska – wiceprezeska

Karolina Dreszer-Smalec – wiceprezeska

Iwona Janicka – członkini zarządu

Łukasz Domagała – członek zarządu

Przemysław Dziewitek – członek zarządu

Dołącz do OFOP. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi!

OFOP to jedyna ponadbranżowa federacja, działająca od piętnastu lat na rzecz przyjaznych warunków i dobrego prawa dla organizacji i inicjatywobywatelskich.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie

Tel.:

22 416 40 30

E-mail:

ofop@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 11 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • dobroczynność
  • działalność charytatywna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • państwo, polityka
  • prawa obywatela
  • prawo