Przejdź do treści głównej

Wyniki otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-30, 17:11
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że dokonano wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wśród typów projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

2. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:

a. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,

b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,

c. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej,

złożonych zostało osiem zgłoszeń przez kandydatów na partnera:

- Fundacja Aktywizacja w Warszawie,

- Fundacja „Eudajmonia” w Polkowicach,

- Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie,

- Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie,

- Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie,

- Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku,

- Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w Warszawie.

W wyniku oceny zgłoszeń zostało wybranych trzech partnerów:

- Fundacja Aktywizacja w Warszawie,

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie,

- Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • rynek pracy
  • współpraca z administracją