Przejdź do treści głównej

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do 1%

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-23, 16:34
W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano zaktualizowany wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1495) z poprzedniego wykazu, który zawierał 8 866 organizacji usuniętych zostało 11 organizacji, w tym 5 organizacji, które na dzień przygotowania wykazu są postawione w stan likwidacji, 3 organizacje, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego oraz 3 organizacje, którym wykreślono informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Na podstawie art. 27a ust. 3a ww. ustawy, w wykazie uwzględnione zostały 21 organizacje, które zamieściły sprawozdania po terminie z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Ostatecznie, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. zawiera 8 876 organizacji.

Organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz "Znajdź następny". Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji należy ponowić wyszukiwanie klawiszem "Znajdź następny", ponieważ możliwe jest aby część numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.

Aktualny wykaz zawierający więcej informacji o organizacjach uprawnionych do otrzymania 1% znajdziesz w: bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • fundusze, fundraising, finansowanie