Przejdź do treści głównej

Jakie skutki niosą zmiany Kodeksu wyborczego?

autor(ka): Marzena Płudowska
2018-01-22, 09:19
użytkownik
W związku z trwającymi w Senacie pracami nad zmianami w Kodeksie wyborczym Fundacja im. Stefana Batorego przygotowała analizę skutków wprowadzenia w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych.

Podczas prac w Sejmie posłowie większości parlamentarnej wycofali sie z części krytykowanych propozycji (m.in. całkowitej likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych czy działającego wstecz ograniczenia liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów). Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które grożą nie tylko upolitycznieniem administracji wyborczej i chaosem organizacyjnym, ale także dewastacją reguł dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.

„W projekcie znajdują się propozycje, które mogą być sprzeczne z innymi przepisami Kodeksu wyborczego, ustawy o partiach politycznych a przede wszystkim z Konstytucją. Dotyczą one jawności finansowania polityki, prowadzenia agitacji wyborczej i limitów na kampanijne wydatki. Możliwe będą praktyki i nadużycia, które stały się powodem wprowadzenia m.in. zakazu przyjmowania przez komitety wyborcze wartości niepieniężnych.” - wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

W tej sytuacji konieczne jest zwolnienie tempa prac nad projektem i zbadanie jego konstytucyjności (szczególnie: art. 11 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 ust. 1, art. 169 ust. 1, Konstytucji RP) oraz zgodności z ustawą o partiach politycznych (m.in. z art. 23a ustawy o partiach politycznych) i Kodeksem wyborczym (m.in. art. 125 Kodeksu wyborczego).

Obecne reguły prowadzenia i finansowania kampanii są efektem wielu lat pracy i doświadczeń różnorodnych środowisk, w tym ugrupowań politycznych, ekspertów i organizacji strażniczych. Nieprzemyślana zmiana może doprowadzić do tego, że obywatele nie będą mieli poczucia uczciwości wyborów i do straty zaufania do całego systemu politycznego. Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Batorego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • państwo, polityka
  • prawa obywatela