Przejdź do treści głównej

Priorytety Komisji Europejskiej na 2018 rok

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2018-01-14, 22:05
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poinformowało, że na swoim pierwszym w 2018 r. spotkaniu Kolegium Komisarzy UE przedyskutowało priorytety do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaliczono do nich: dokończenie reformy Unii Gospodarczej i Walutowej, bezpieczeństwo granic zewnętrznych wspólnoty, przegląd unijnego systemu azylowego i przywrócenie działania porozumienia z Schengen na terenie całej Unii. Zwrócono również uwagę na konieczność dokończeniu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz zacieśnianie współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich.

Podczas spotkania najważniejsze zagadnienia zreferował pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Obecnie Komisja Europejska zajmuje się 89 priorytetowymi działaniami, 29 zostało już zrealizowanych. Komisarze podczas noworocznego spotkania zastanawiali się, jak ustalić harmonogram pracy, aby wszystkie najważniejsze zadania mogły zostać dokończone do maja 2019 r.

Debata orientacyjna podczas posiedzenia kolegium dotyczyła również przeglądu nowych projektów, jakie mają pojawić się w 2018 r., a które złożą się na Mapę drogową w kierunku bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratycznej UE (dokument w języku angielskim).

Podczas swoje pracy Komisja będzie chciała jak najczęściej odwoływać się do poczucia sprawiedliwości. Chodzi o pokazanie, że Europa może reagować w szybciej i bardziej zdecydowanie, w pełni wykorzystując możliwości jakie dają Traktaty oraz, że to właśnie UE oferuje najlepsze szanse i wyzwania.

Jednocześnie Komisja Junckera chce działać w sposób zbalansowany. Dlatego powołała do życia grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej (informacje w jęz. angielskim), jako efekt Białej księgi w sprawie przyszłości Europy (dokument w jęz. angielskim) oraz deklaracji przedstawionych w Orędziu o stanie Unii 2017 (dokument w jęz. polskim).

W skład grupy zadaniowej wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz parlamentów narodowych. Jej celem będzie uzgodnienie rekomendacji dotyczących lepszego stosowania zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz ustalenie obszarów działań, za które odpowiedzialność mogą wziąć kraje członkowskie.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • integracja europejska
  • państwo, polityka
  • polityka międzynarodowa