Przejdź do treści głównej

Poszukujemy dobrych praktyk w sektorze kultury/ sztuki/ dziedzictwa kulturowego!

autor(ka): Aga Dadak
2018-01-04, 09:31
archiwalne
Poszukujemy organizatorów i uczestników międzynarodowych wydarzeń kreatywnych!
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych poszukuje osób, które organizowały, realizowały, wspierały bądź uczestniczyły w inicjatywach/projektach międzynarodowych w sektorze kreatywnym – kultury/ sztuki/ dziedzictwa kulturowego – chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem w trakcie wywiadu.

Kogo konkretnie szukamy? Osób, biorących udział w realizacji międzynarodowych (angażujących mieszkańców min. 2 krajów europejskich) projektów w sektorze kreatywnym: kultury/sztuki (również nie-profesjonalnej)/ dziedzictwa kulturowego, które pozwoliły mieszkańcom różnych krajów poznać się i działać wspólnie. Szukamy osób, pełniących w takich projektach następujące funkcje:

1. Organizatorów: Menadżerów projektów; szefów organizacji/instytucji działających w sektorze kultury/kreatywnym/dziedzictwa kulturowego realizujących projekt; specjalistów w dziedzinie edukacji: trenerów/mentorów/kuratorów/artystów… zarówno w organizacji/instytucji będącej liderem projektu, jak i partnerem (3 osoby);

2. Uczestników: Wolontariuszy i/lub uczestników inicjatyw kulturalnych, artystycznych, z dziedziny dziedzictwa kulturowego (3 osoby);

3. Wspierających: Przedstawicieli miejskich wydziałów kultury, pracowników i współpracowników instytucji kultury, członków/pracowników/współpracowników organizacji pozarządowych działających w sektorze innym niż kreatywny (np. edukacji, pomocy społecznej, sportu), przedsiębiorców, jednostki edukacyjne… – którzy wspierali/współorganizowali międzynarodowe inicjatywy kulturalne/artystyczne (3 osoby);

O co konkretnie Cię poprosimy? O udzielenie wywiadu. Opowiedzenie o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektu. Wywiad może być przeprowadzony podczas spotkania twarzą-w-twarz, telefonicznie, za pomocą komunikatora internetowego. Możesz udzielić wywiadu pod nazwiskiem, podając nazwę organizacji/instytucji, która inicjatywę zrealizowała (promując przy okazji szeroko Wasze działania). Możesz również pozostać anonimowy/anonimowa – jeśli tak wybierzesz.

Co z tym dalej? Wnioski z wywiadów zostaną opublikowane w międzynarodowej publikacji, która zostanie wydana w 7 językach: polskim, duńskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, słoweńskim i litewskim. Publikacja będzie szeroko promowana w wymiarze europejskim. Na bazie wniosków z tej publikacji zostaną również zaprojektowane programy szkoleniowe dla menadżerów i wolontariuszy sektora kreatywnego. Programy te będą testowane w 7 krajach: Polsce, Danii, Anglii, Niemczech, Holandii, Słowenii i na Litwie. Po przetestowaniu i dopracowaniu – zostaną wydane w formie scenariuszy do realizacji, dostępnych nieodpłatnie dla organizacji/instytucji sektora kreatywnego/kultury/dziedzictwa kulturowego. Odbędzie się też 7 krajowych konferencji prezentujących rezultaty całego przedsięwzięcia.

Jeśli będziecie zainteresowani – Ty i/lub ludzie Twojej organizacji/instytucji mogą uczestniczyć w każdym z wyżej opisanych etapów.

Równolegle do wywiadów realizowane są międzynarodowe badania on-line, dotyczące doświadczeń w uczestniczeniu w/organizowaniu wydarzeń kulturalnych/artystycznych - czyli wszelkich wydarzeń ze sfery kultury, sztuki (profesjonalnej i amatorskiej), dziedzictwa kulturowego – takich jak koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle, śpiewanie w chórze, kreacja cyfrowa…i wiele innych. Każdy z nas takie doświadczenia ma. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje jedynie 10 minut! Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza tutaj: https://educult.limequery.org/525589?lang=pl

Dlaczego porozmawianie z Tobą jest dla nas ważne? Wierzymy, działania realizowane w europejskim sektorze kultury i sztuki (amatorskiej, profesjonalnej oraz dziedzictwa kulturowego) mogą kreować zmiany: budować zaufanie między ludźmi, wzmacniać kapitał społeczny i spójność społeczną – łącząc w działaniach ludzi różnych generacji, regionów, pochodzących z różnych grup społecznych, kultur, narodowości. Chcemy to pokazać, wyławiając dobre praktyki, projektując i testując programy szkoleniowo – rozwojowe dla sektora – wspierając kreowanie kolejnych dobrych praktyk.

Zainteresowany/zainteresowana, by podzielić się doświadczeniem?
Prześlij zgłoszenie, wysyłając na adres: e-mail zawierający:
- Dane kontaktowe do Ciebie oraz preferowane dni/godziny kontaktu;
- Tytuł(y) projektów, o których możesz opowiedzieć + krótką charakterystykę tych projektów (Cel, główne działania, zaangażowane kraje + www projektu, jeżeli jest);
- Twoją funkcję w projekcie: Organizator/Uczestnik/Wspierający; Na zgłoszenia czekamy do 15 stycznia do godziny 17.00. Odpowiemy na wszystkie. Do udziału w wywiadzie planujemy zaprosić 9 osób. Wywiady zostaną zrealizowane do końca stycznia 2018.

Masz pytania? Odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu: , 511-551-439.

Wywiady i badania kwestionariuszowe realizowane są w ramach projektu “Bridging social capital by participatory and co-creative culture”(PL: „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”). Projekt jest realizowany przez Partnerów z 7 krajów europejskich. WWW projektu: http://bridgingsocialcapital.eu/ (w budowie).

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA2 Współpraca na rzecz innowacji I wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Miejsce: Cała Polska
Data wydarzenia: od 2018-01-04 do 2018-01-15
Organizator:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Adres:

Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, woj. SL

Tel.:

511 551 439

E-mail:

faie@fundacjaaie.eu

Www:

http://www.fundacjaaie.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka
  • wolontariusze