Przejdź do treści głównej

Podkarpacka Rada Programowa Kobiet

autor(ka): Patricia Mitro
2018-01-04, 10:01
Działasz, masz głowę pełną pomysłów, jesteś kobietą? Dołącz do Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet.

Podkarpacka Rada Programowa Kobiet, zwana dalej Radą została powołana Uchwałą Nr 1/05/2017 Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie powołania Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. Inicjatywa jest odpowiedzią na brak trwałych platform współpracy kobiet na Podkarpaciu a w szczególności w Rzeszowie. Rada funkcjonuje również w ramach działań ogólnopolskich "Masz Głos".

Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON w zakresie zadań społecznych, w szczególności:

1) opiniowania projektów strategii rozwoju władz samorządowych i wojewódzkich;

2) opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, władz samorządowych, instytucji oraz działań własnych i zleconych;

4) udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadkach naruszenia i zagrożenia praw kobiet;

5) wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,

6) podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych do kobiecej skrzynki obywatelskiej w formie tradycyjnej lub mailowej;

7) diagnozowanie sytuacji podkarpackich kobiet;

8) rekomendowania społecznie użytecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

Rada pomaga rozwiązać kobietom zgłaszane problemy udzielając wsparcia prawnego, merytorycznego, konsultacyjnego, psychologicznego. Co, miesiąc Rada Kobiet realizuje również w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa w jeden dowolny czwartek w godzinach 17:00-19:00 wydarzenie społeczne z tematem przewodnim dotyczącym kobiet. Podczas spotkań prelekcje prowadzą eksperci, udzielane są również po części formalnej konsultacje i porady bezpośrednie.

Dodatkowo Rada Kobiet upartując znaczne potrzeby lokalnej społeczności oraz fakt braku funkcjonowania takiego organu w Naszym mieście zawnioskowała w listopadzie 2017r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa o powołanie przy Urzędzie Miasta Rzeszowa również Rzeszowskiej Rady Kobiet.

Uruchomiono również kobiecą skrzynkę obywatelską, do której kobiety mogą zgłaszać prośby o pomoc, wsparcie i sugestie postulowanych zmian. Skrzynka funkcjonuje pod adresem:

Rekomenduj wraz z Nami zmiany społecznie użyteczne. Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkie kobiety wierzące w sprawczą siłę kobiet oraz cechujące się optymizmem, kreatywnością i chęcią zaangażowania się w działania społeczne.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: PRPK
Miejsce: Podkarpacka Rada Programowa Kobiet, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, woj. podkarpackie
Organizator:

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON

Adres:

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, woj. podkarpackie

Tel.:

733660566

Faks:

178612655

E-mail:

prawnikon@op.pl

Www:

http://www.prawnikon.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • feminizm
  • kobiety
  • prawo
  • współpraca z administracją