Przejdź do treści głównej

Nowe Wytyczne dot. EFS w obszarze edukacji

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-01-03, 21:05
Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził 19 grudnia 2017 r. zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują:

  • aktualizację katalogu kompetencji kluczowych i uniwersalnych zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Umowy Partnerstwa;
  • wprowadzenie przepisów dotyczących wsparcia gimnazjów bądź podmiotów powstałych w wyniku ich likwidacji/przekształcenia w okresie wygaszania ich działalności;
  • rezygnację z obowiązku koncentracji środków na szkołach i placówkach zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie edukacji na rzecz preferencji dla wsparcia uczniów i szkół ze specjalnymi i największymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi;
  • wprowadzenie informacji o otwartości katalogów wyposażenia szkół i pracowni zawodowych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • wprowadzenie preferencji dla wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 PO PC bądź mają dostęp do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
  • dodanie działań ukierunkowane na wsparcie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych;
  • uzupełnienie katalogu form wsparcia w ramach Priorytetu inwestycyjnego 10iv o kompleksowe programy kształcenia w miejscu pracy.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz. 1215).

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych, natomiast treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Załączniki:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • fundusze strukturalne