Przejdź do treści głównej

Nowe Wytyczne dot. EFS w obszarze zdrowia

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2018-01-03, 20:59
Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził 15 grudnia 2017 r. zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze zdrowia. Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują:

  • usunięcie załącznika nr 1 - Zakres programu zdrowotnego i programu polityki zdrowotnej […] oraz odesłanie w treści wytycznych do właściwego rozporządzenia Ministra Zdrowia ze wzorem programu zdrowotnego;
  • wprowadzenie zapisów odnoszących się do standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej, przyjętego 19.09.2017 r. uchwałą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
  • dodanie zapisów dotyczących Pakietu MR dla średnich miast;
  • wprowadzenie szczegółowych zapisów dotyczących ewaluacji rezultatów i produktów programów zdrowotnych;
  • uproszczenie definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
  • wprowadzenie zapisu o możliwości określenia przez IK UP EFS stawek jednostkowych dotyczących badania kolonoskopowego i znieczulenia;
  • wprowadzenie zapisu, że IZ RPO ma możliwość realizacji programu polityki zdrowotnej bez konieczności pozyskiwania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w oparciu o rekomendacje wynikające z repozytorium prowadzone przez AOTMiT.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz. 1221).

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych, natomiast treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Załączniki:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • ochrona zdrowia