Przejdź do treści głównej

Radni uchwalili budżet Lublina na 2018 r.

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-12-28, 15:41
Ponad 2,2 mld zł wyniosą w 2018 roku dochody budżetu Miasta Lublin, 2,32 mld zł to z kolei planowane wydatki. Z tej sumy planowane wydatki bieżące, z których m.in. finansowana jest oświata, kultura, sport, sprawy mieszkaniowe, czy pomoc społeczna wyniosą niemal 1,79 mld zł, a wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje sięgną 535 mln zł (co stanowi 23% wydatków ogółem), w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich 383 mln zł.

Deficyt budżetu miasta w przyszłym roku wyniesie 117 mln zł. Rada Miasta Lublin przyjęła wraz z autopoprawkami projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

- Kontynuujemy rozwój Lublina, miasto jest w kulminacyjnym momencie realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Pracujemy nad takim montażem finansowym by z jednej strony wykorzystać szansę jaką niosą środki europejskie, a z drugiej strony utrzymać wysoki poziom finansowania lubelskiej oświaty, zdrowia czy pomocy społecznej. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zadłużenie na koniec 2018 r. planowane jest w 1,46 mld zł i będzie związane z wzrostem liczby projektów realizowanych w ramach środków europejskich i koniecznością zapewnienia im niezbędnego montażu finansowego.

W 2018 roku realizowane będą m.in. zadania inwestycyjne drogowe współfinansowanie w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 tj. przebudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny, skrzyżowanie ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich, budowa i przebudowa DW 835 tj. przebudowa ul. Abramowickiej do granic miasta, budowa drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Krochmalną, zakończenie budowy nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowa Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej, przebudowa ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów, przebudowa skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką, przebudowa ronda Lubelskiego Lipca. Zadania te uzupełni rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej, biletu elektronicznego i zakup taboru.

Ze wsparciem środków europejskich realizowane będą także inwestycje: rewitalizacja deptaka, rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego, dokończenie budowy parku przy ul. Zawilcowej, dokończenie budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza, rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie, budowa dwóch domów rodzinnych w formie ośrodków wsparcia przy ul. Kalinowszczyzna oraz budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych.

Ze środków własnych miasta realizowana będzie budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej, budowa i przebudowa ulic: Firlejowskiej, Kasztanowej, Północnej, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

Z udziałem środków zewnętrznych bezzwrotnych (FRKF, NFOŚiGW) realizowane będą m.in.: budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10, termomodernizacja budynków (SP 7, SP 25, ZS Energetycznych), bursy szkolnej nr1 i budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa przebudowany zostanie most na Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz przebudowa ul. Rataja.

Miasto utrzymuje także wysoki poziom wydatków związanych z partycypacją społeczną. Środki na Budżet Obywatelski to 15 mln zł, Inicjatywę Lokalną 5 mln zł, Zielony Budżet 2 mln zł, a rezerwa celowa dla Rad Dzielnic wyniesie 3,5 mln zł.


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: UM Lublin
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • miasto
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca z administracją