Przejdź do treści głównej

Gostyń. "Kasia" pracuje z Hallwickiem [relacja]

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2017-12-27, 10:04
użytkownik
Podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody.

Głównym celem tej metody jest osiągnięcie jak największej niezależności i poczucia bezpieczeństwa poprzez umiejętność kontrolowania swoich ruchów, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Ale efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. A następnie opanowywali przy pomocy terapeuty i opiekunów konkretne umiejętności ruchowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły "The Halliwick School for Crippled Girls" w Londynie.

Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Pływający pacjent musi nauczyć się przystosowania do różnych doświadczeń związanych z pływalnością i wyporem w wodzie, doświadczyć kontaktu z obcymi osobami oraz poznać nowe środowisko. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności. Następuje stopniowe redukowanie asysty dla pływaka, uwolnienie od kontaktu wzrokowego, częsta zmiana pomocników. Uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia też kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick rzadko korzysta się z przedmiotów wypornościowych. Gdyż podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.

Uczestnik terapii:

- uzyskuje kontrolę rotacji – nabywa umiejętność wykonywania ruchów w osi poprzecznej, strzałkowej, wzdłużnej oraz łączonej;

- poznaje siłę wyporu –pozbywa się leku związanego z tonięciem oraz doświadcza, że woda naprawdę wypycha go w górę;

- unosi się w bezruchu – wykorzystując wszystkie wyuczone wcześniej umiejętności;

- uczy się ślizgu w turbulencjach –bez asekuracji jest ciągnięty przez wodę dzięki turbulencjom wywołanym przez instruktora;

- opanowuje podstawowy styl pływacki – pływak wykonuje proste ruchy napędowe rękoma oraz nogami.

PCPR w Gostyniu wspiera organizację terapii metodą Halliwick, gdyż jej wykorzystywanie zapewnia następujące efekty terapeutyczne:

- korzystnie wpływają na rozwój psychoruchowy osoby niepełnosprawnej,

- wzmocnienie wybranych grup mięśniowych,

- poprawę ruchomości stawów,

- poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych,

- obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego,

- obniżenie dolegliwości bólowych,

- poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego,

- zwiększenie relaksacji,

- korekcję postawy,

- poprawa koordynacji i płynności ruchów,

- redukcja spastyczności,

- poprawa wydolności ogólnej przez aktywizację układu krążeniowo- oddechowego ( lepsze krążenie krwi w sercu i w płucach).

Warto podkreślić, że z uwagi na działanie wyporności i efekt odciążenia, wielu pacjentów może wykonywać ćwiczenia w wodzie, których na powierzchni nie byliby w stanie podjąć, np. chodzenie; a z uwagi na gęstość wody każdy ruch pod wodą napotyka na opór, co stanowi doskonałą okazję, aby zwiększać siłę i poprawiać kondycję poprzez trening.

Wiceprezes Stowarzyszenia „KASIA” Urszula Szefer dodaje: Bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć. A radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego z chorobami dystrofijnymi, porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową; z zespołem Downa, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi, a także dla osób dorosłych po wylewach, urazach rdzenia kręgowego.

Trwające trzy miesiące zajęcia dla podopiecznych i rodziców zorganizowało Stowarzyszenia „KASIA”. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”, dofinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uzyskał też wsparcie finansowe Gminy Gostyń.

Dzięki ww. dofinansowaniu udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia" w Gostyniu
Organizator:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia" w Gostyniu

Adres:

Polna 72, 63-800 Gostyń, woj. WP

Tel.:

664 826 362

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rekreacja