Przejdź do treści głównej

Zainspirowana młodzież [relacja]

autor(ka): Grażyna Sędziak
2017-12-21, 14:34
użytkownik
Dużym sukcesem mogą pochwalić się trzy grupy młodzieży biorące udział w projekcie „Młodzieżowe Inspiracje” dofinansowanym z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatorem projektu było Towarzystwo Samorządowe z Konina, a jego celem wzrost uczestnictwa młodych osób w lokalnym życiu publicznym w trzech gminach: Golinie, Kłodawie i w Malanowie.

W każdej z gmin jesienią odbyły się spotkania podsumowujące projekt. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, miejscowi radni, sołtysi oraz prezes Towarzystwa Samorządowego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, rodzice oraz inni zainteresowani mieszkańcy. Goście zapoznali się z historią działań projektu. Od wiosny uczestnicy brali udział w serii dwóch warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w dwóch warsztatach wdrożeniowych. To właśnie podczas wakacyjnych spotkań młodzież określiła swoje wartości, potrzeby i zasoby, a w oparciu o swoje możliwości każdy z trzech zespołów podjął decyzje o sposobie na włączenie młodych osób w życie publiczne gminy.

Zespołami kierowali trenerzy: w Golinie pani Aldona Olesiak, w Kłodawie (miejscowość Korzecznik) pan Bohdan Kamiński a w Malanowie pani Marta Dobrzyniak. Mentorzy grup pomagali określić plany działań, pokonać trudności, wyzwolili pozytywne emocje a w końcowym efekcie doprowadzili do realizacji celu.

W Golinie młodzież zaproponowała utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz z pomocą anonimowych ankiet przeprowadziła badania diagnozujące potrzeby młodych osób. Autorzy ankiety zaprosili do dzielenia się opiniami o miejscach, gdzie młodzież pragnie spędzać czas oraz aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań. W trakcie badania udało się pozyskać 186 odpowiedzi respondentów. Podczas spotkania podsumowującego autorzy prezentacji przedstawili wyniki ankiet i przekazali je na ręce Burmistrza Miasta. Pokaz slajdów połączony z komentarzem uczestników projektu był doskonałą formą przekazu, który trafił do wszystkich zgromadzonych. W odpowiedzi na zgłoszone poprzez ankiety różne potrzeby młodych osób Burmistrz Miasta przedstawił, które z nich będą już w najbliższej przyszłości spełnione. Wiosną 2018 roku ruszy budowa siłowni zewnętrznych w różnych punktach na terenie gminy Golina. Planów inwestycyjnych jest wiele i z pewnością ich realizacja usatysfakcjonuje nie tylko młode ale i starsze osoby. Natomiast Prezes Towarzystwa Samorządowego podkreślił jak ważną rolę obok inwestycji pełni kapitał ludzki dlatego zachęcał do planowania i realizacji tzw. projektów miękkich. Dobrym przykładem są choćby kończące się „Młodzieżowe inspiracje”. Mądrze zagospodarowana gmina i świadome społeczeństwo obywatelskie to idealna gmina. Z dużym zainteresowaniem władz samorządowych spotkał się pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wspólnie opracowany statut stanowi załącznik do uchwały o powołanie nowego organu o charakterze konsultacyjnym i będzie poddany pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 28 grudnia. Warto dodać, że młodzież przygotowała niebanalny program spotkania podsumowującego okraszając go elementami muzycznymi, skeczem sytuacyjnym i ćwiczeniem aktywizującym przybyłych gości. W ten sposób udowodniła, że projekty, a zwłaszcza podsumowania wcale nie są nudne.

W gminie Kłodawa w miejscowości Korzecznik młodzi ludzie postanowili zająć się rozpoznaniem potrzeb młodzieży z wioski. Nastolatki zdecydowały o przeprowadzeniu badania ankietowego, zamieścili też formularz ankiety na profilu społecznościowym. Autorzy ankiety zaprosili młodzież do dzielenia się opiniami o: Miejscach, gdzie chce młodzież pragnie spędzać czas; Aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań oraz o Kompetencjach, które przydadzą się w życiu. I tak właśnie MAK stał się graficznym symbolem inicjatywy. W trakcie badania udało się pozyskać ok. 90 odpowiedzi respondentów. Prezentacja wyników badania podczas spotkania podsumowującego projekt stała się podstawą dyskusji o potrzebach młodzieży i o tym, jakie działania można podjąć, by zadbać o jej wszechstronny rozwój. Dorosłe osoby zadeklarowały swoją pomoc. Stwierdziły że należy jak najszybciej zadbać o większe poczucie wpływu młodzieży na zapadające decyzje dotyczące społeczności lokalnej, zagospodarowania przestrzeni itp... Oferowali swój czas i różne miejsca potencjalnych spotkań młodzieży. Interesującymi propozycjami były rajdy rowerowe i wyjazdy integracyjne. Dyskutowano również o możliwości utworzenia młodzieżowej rady sołeckiej. Przed młodymi mieszkańcami pojawiły się więc nowe perspektywy, które przy wsparciu dorosłych rysują atrakcyjną przyszłość czego oczekiwano po tych kilku miesiącach projektu.

W Malanowie zrodziły się pomysły na festyn „Nasz nowy park” oraz powołanie młodzieżowej rady gminy, która miałaby możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się w lokalnym środowisku. Młodzi uczestnicy inicjatywy postanowili zwrócić uwagę na konieczność rewitalizacji parku. Zaplanowali konkurs pt. „Nasz nowy park”, zajęli się również organizacją festynu, podczas którego odbyła się dyskusja o parku. Dzięki inicjatywie młodzieży i jej chęci podjęcia dyskusji z mieszkańcami możliwa stała się szeroka partycypacja w organizacji i przeprowadzeniu festynu. Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje pomysły na zagospodarowanie parku oraz zastanowić się nad tym, jak sprawić, by ich wizje nabrały realnego kształtu. W realizację festynu pod hasłem „Nasz nowy park” zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy, muzycy, strażacy, urzędnicy, nauczyciele, pracownicy biblioteki i mieszkańcy Malanowa. Podczas spotkania podsumowującego projekt, na ręce wójta gminy Malanów trafił wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz opracowany na warsztatach statut MRG. Padły także deklaracje ze strony dorosłych mające wspomóc młodzież w realizacji ich planów. Przedstawiciele władz i szkoły zapewnili uczestników projektu, o stworzeniu jak najlepszych warunków do funkcjonowania MRG, możliwości wpływu na sprawy dotyczące młodzieży, a także wolności, promowaniu inicjatyw oraz wspieraniu i inspirowaniu. Młodzi przyznali, że są dumni z tego iż mogą coś zrobić, co będzie służyć na długie lata społeczności. Pokazali swoje umiejętności, kreatywność, zapał. I choć projekt dobiegł końca, to zapewnili, że nie jest to ich ostatnie słowo.

Na zakończenie spotkań wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz certyfikaty potwierdzające kilkumiesięczne zaangażowanie. Wartością dodaną projektu jest niewątpliwie nowe spojrzenie na młodzież i jej rolę w lokalnej wspólnocie.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Towarzystwo Samorządowe
Organizator:

Towarzystwo Samorządowe w Koninie

Adres:

Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, woj. WP

Tel.:

63 243 75 80

Faks:

63 243 75 80

E-mail:

biuro@ts.konin.pl

Www:

http://www.ts.konin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja obywatelska
  • inicjatywy oddolne
  • młodzież
  • współpraca z administracją