Przejdź do treści głównej

Konsultacje Projektu zmian Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-20, 21:02
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz "Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR/FS oraz EFS (WLWK)".

Uwagi do zmiany przedmiotowych Wytycznych oraz propozycje wskaźników można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: (nie podano terminu).

Zgodnie z podpunktem 2) w części 2.2.2 Wytycznych propozycja dodania nowego wskaźnika lub zmiany wskaźnika w ramach WLWK powinna zostać przekazana wraz z uzasadnieniem oraz projektem metryki wypełnionej w części A i B (projekt metryki stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowych Wytycznych).

Obowiązuje od: 18.12.2017

Załączniki:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-12-21 do 2017-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne