Przejdź do treści głównej

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

autor(ka): Ministerstwo Rozwoju
2017-12-20, 17:30
użytkownik
Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Powołanie wręczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania Programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W ramach swoich zadań Rzecznik podejmuje następujące zadania:

  • organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna;
  • konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń;
  • udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i formułuje propozycje usprawnień;
  • sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • rozwój lokalny
  • rozwój regionalny

Nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich