Przejdź do treści głównej

Opinia EKES nt. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

7 grudnia 2017 r. organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię nt. "Korzyści z podejścia opartego na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność dla zintegrowanego rozwoju lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich".

W swojej Opinii EKES m.in.: "Zaleca opracowanie jasnej wizji obowiązkowego wielofunduszowego wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Unii Europejskiej..." "... wzywa Komisję Europejską do nałożenia na państwa członkowskie wiążącego wymogu przekazywania co najmniej 15% z budżetu każdego europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego na fundusz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, który musi być także zasilany wystarczającymi krajowymi środkami finansowymi."

Opinia w załączeniu.


Źródło: cPełnomocnik Zarządu Polskiej Sieci LGD ds. współpracy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca międzynarodowa