Przejdź do treści głównej

Więcej niż słowa. Stowarzyszenie Dla Ziemi partnerem międzynarodowego projektu

autor(ka): Magdalena Kawa
2017-12-19, 10:05
użytkownik
Stowarzyszenie Dla Ziemi, jako jedyna organizacja w Polsce, jest partnerem projektu „More than Words”. Jego celem jest poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich wśród edukatorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich osób w różny sposób zaangażowanych we wspieranie integracji społeczności migranckich. Działanie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Więcej niż słowa. Stowarzyszenie Dla Ziemi podnosi kompetencje komunikacyjne w zakresie komunikowania międzykulturowego.

Za nami pierwsze spotkanie robocze. W dniach 15-16 listopada 2017 roku przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich organizacji partnerskich spotkały się w Londynie, aby mówić projekt i przygotować harmonogram dalszych prac.

W ramach projektu będziemy rozwijać europejski program szkoleń w zakresie międzykulturowej komunikacji niewerbalnej, zbierając doświadczenia naszych partnerów z różnych obszarów szkoleń i działań kreatywnych takich jak: teatr, taniec, terapia przez humor czy opowiadanie historii (storytelling).

Zdajemy sobie sprawę, że integracja cudzoziemców nie jest wyłącznie kwestią dobrych chęci. Brak podstawowych umiejętności komunikacyjnych mocno ogranicza wzajemne zrozumienie. Integracja szczególnie narażonych grup społecznych w społeczeństwach europejskich stanowi wyzwanie, które wykracza poza granice narodowe i wymaga odpowiedzi w postaci ogólnoeuropejskiej strategii angażującej wiele podmiotów.

Głównym celem projektu jest więc opracowanie europejskiego modułu szkoleniowego oferującego nowe rozwiązania instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowych w odpowiedzi na znaczące wyzwania.

Innymi rezultatami projektu będą: podsumowanie dobrych praktyk, platforma szkoleń międzykulturowych on-line i film dokumentalny przedstawiający poszczególne etapy wdrażania projektu. Zostaną one zaprezentowane na lokalnych wydarzeniach upowszechniających, których celem jest także zachęcenie innych organizacji i instytucji do wdrożenia wypracowanych metodologii i narzędzi.

Główne działania związane z projektem są następujące:

 • organizacja pięciu szkoleń opartych o wcześniej ustalone wytyczne i analizę potrzeb. Szkolenia będą dotyczyły komunikacji pozawerbalnej;
 • stworzenie ogólnoeuropejskiego modułu szkoleniowego
 • stworzenie interaktywnej platformy szkoleń międzykulturowych,
 • realizacja filmu dokumentalnego;
 • upowszechnienie rezultatów projektu, między innymi w trakcie lokalnych wydarzeń.

Projekt opiera się na strategicznym partnerstwie z organizacjami europejskimi pracującymi ze społecznościami migranckimi. Naszym celem jest rozwijanie i dzielenie się doświadczeniami w celu tworzenia zbiorowej metodologii pracy w obszarze szkoleń międzykulturowych.

Partner wiodący, organizacja Border Crossings mająca swoją siedzibie w Wielkiej Brytanii, pracuje nad dialogiem międzykulturowym poprzez edukację zawodową i sztuki wizualne i stworzyła silną i kreatywną metodologię, której celem jest wsparcie porozumienia pomiędzy kulturami za pomocą teatru i kreatywnych metod nauczania.

Koncepcje, doświadczenia i obszary działania partnerów są różne, ale wzajemnie się uzupełniają.

Partnerzy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa diagnozująca potrzeby. Składa się ona z trzech organizacji mających bezpośrednie doświadczenie w pracy ze społecznościami migranckimi (Narud (Niemcy), AEL (Luksemburg) i Stowarzyszenie dla Ziemi). Druga grupa skupia organizacje, które będą odpowiedzialne za szkolenia i dzielenie się swoimi innowacyjnymi metodami pracy w zakresie komunikacji pozawerbalnej: Border Crossings ze spektaklami teatralnymi, Comperative Research Network (Niemcy) z tworzeniem historii i opowieści, Euro.net (Włochy) z metodyką pracy z humorem i cyrkiem, a IKTE (Węgry) z tańcem i terapią ruchu. Organizacje te będą odpowiedzialne nie tylko za szkolenia, ale także stworzą szkolenie podsumowujące i raport oparty na analizie potrzeb, którym towarzyszą działania monitorujące pierwszej grupy.

Projekt trwa trzy lata, jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. Kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie robocze w Luksemburgu, a następnie warsztaty teatralne opracowane i przygotowane przez Border Crossings.


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
Organizator:

Stowarzyszenie "Dla Ziemi"

Adres:

Bratnik 5, 21-132 Kamionka, woj. LU

E-mail:

dlaziemi@dlaziemi.org

Www:

http://www.dlaziemi.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • edukacja pozaformalna
 • integracja społeczna
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • wielokulturowość
 • współpraca międzynarodowa