Przejdź do treści głównej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 wręczone

autor(ka): Centrum Prasowe PAP
2017-12-13, 12:52
użytkownik
Laureaci Nagród FNP 2017. Od lewej: prof. Piotr Trzonkowski, prof. Krzysztof Pomian, prof. Andrzej Trautman, prof. Daniel Gryko. Fot. Paweł Kula
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty wręczyła Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w dn. 6 grudnia nagrody odebrało czterech wybitnych polskich uczonych - prof. Piotr Trzonkowski, prof. Daniel Gryko, prof. Andrzej Trautman oraz prof. Krzysztof Pomian.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r.

Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 95 osób. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Kandydatów do Nagrody FNP, zgodnie z jej regulaminem, zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów.

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka. Nagrodą FNP zostały wyróżnione dokonania prof. Piotra Trzonkowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów - ze spektakularnym sukcesem - terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego.

Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Daniela Gryko w zakresie syntezy koroli i porfiryn oraz badania ich właściwości fotofizycznych. Prof. Gryko projektuje i syntezuje takie związki. Opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe perspektywy dla ich zastosowań, m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej.

Prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Nagroda Fundacji została przyznana za badania prof. Trautmana, które wniosły istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych. Wiele osób uważa, że te osiągnięcia należą do najważniejszych wyników w fizyce teoretycznej, jakie otrzymano w Polsce po II wojnie światowej.

Prof. Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane publikacje prezentujące interdyscyplinarne badania prof. Pomiana w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.


Informacja pochodzi z Centrum Prasowego PAP


Źródło: Centrum Prasowe PAP; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Adres:

Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 845 95 00

Faks:

22 845 95 05

E-mail:

fnp@fnp.org.pl

Www:

http://www.fnp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nauka i technika
  • współpraca z uczelniami