Przejdź do treści głównej

UE: Równość kobiet i mężczyzn nadal nie została osiągnięta

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-07, 20:46
Opublikowane 20 listopada 2017 r. nowe badanie Eurobarometru podkreśla, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej równość kobiet i mężczyzn nadal nie została osiągnięta. Komisja Europejska zapowiedziała konkretne działania w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć za pomocą planu działania, który ma zostać uruchomiony przed końcem kadencji obecnej Komisji w 2019 r.

Badanie Eurobarometru pokazuje znaczną lukę pomiędzy ambicjami a rzeczywistą sytuacją

Wyniki najnowszego badania Eurobarometru na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn pokazują, że nadal istnieje pole do poprawy we wszystkich państwach członkowskich UE. Najciekawsze wyniki tego badania obejmują następujące kwestie:

 • równość kobiet i mężczyzn jest istotna dla większości Europejczyków: zdaniem 9 na 10 Europejczyków promowanie równości kobiet i mężczyzn jest ważne dla społeczeństwa, gospodarki i dla nich osobiście.
   
 • potrzeba więcej kobiet w życiu politycznym: połowa Europejczyków uważa, że należy zwiększyć liczbę kobiet na politycznych stanowiskach decyzyjnych. 7 osób na 10 opowiedziało się za środkami prawnymi gwarantującymi równą liczbę mężczyzn i kobiet w życiu politycznym.
   
 • równy podział obowiązków domowych i opieki nad dziećmi nie jest jeszcze codziennością: ponad 8 na 10 Europejczyków uważa, że mężczyźni powinni w równym stopniu uczestniczyć w wykonywaniu obowiązków domowych lub wykorzystywać urlop rodzicielski do opieki nad dziećmi. Niemniej jednak respondenci są przekonani, że obecnie kobiety w dalszym ciągu poświęcają więcej czasu na obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi niż mężczyźni (73%).
   
 • równość wynagrodzeń ma istotne znaczenie: zdaniem 90% Europejczyków nie jest dopuszczalne, by kobiety otrzymywały niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, a 64% opowiada się za przejrzystością wynagrodzeń w celu zmiany tej sytuacji.

Plan działania: zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

Kobiety w Europie wciąż otrzymują średnio o 16,3% niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zmniejszyły się w ostatnich latach i wynikają w dużej mierze z faktu, że kobiety są zatrudnione w mniejszym zakresie, w sektorach gorzej płatnych, uzyskują mniej awansów, mają więcej przerw w karierze zawodowej oraz częściej wykonują prace nieodpłatnie.

Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska przedstawiła 20 listopada 2017 r. plan działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na lata 2018–2019. Realizacja tego planu działania przez wszystkie zainteresowane strony umożliwi między innymi:

 • poprawę poszanowania zasady równości wynagrodzeń poprzez ocenę możliwości zmiany dyrektywy w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
   
 • zwalczanie zjawiska karania za sprawowanie opieki poprzez nakłonienie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich do szybkiego przyjęcia wniosku z kwietnia 2017 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
   
 • zlikwidowanie „szklanego sufitu” poprzez finansowanie projektów mających na celu poprawę równowagi płci w przedsiębiorstwach na wszystkich szczeblach zarządzania; zachęcanie rządów i partnerów społecznych do przyjęcia konkretnych środków w celu poprawy równowagi płci w procesie podejmowania decyzji.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Równość płci jest prawem podstawowym określonym w traktatach UE. Musimy wykorzystać obecne zainteresowanie mediów i polityków tym tematem, aby wdrożyć zasady w praktyce. Kobiety w Europie mają prawo do równości, upodmiotowienia i bezpieczeństwa, jednak w przypadku zbyt wielu kobiet prawa te wciąż nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w polityce i w świecie biznesu. Nadal zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni w UE. Przemoc wobec kobiet wciąż jest powszechnym zjawiskiem. Jest to niesprawiedliwe i nie do przyjęcia w dzisiejszym społeczeństwie. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć musi zostać zlikwidowane, ponieważ niezależność ekonomiczna kobiet stanowi najlepszą ochronę przed przemocą.

Więcej informacji:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • integracja europejska
 • kobiety
 • mężczyźni
 • równość
 • rynek pracy