Przejdź do treści głównej

Sprawdź online: metody pracy edukacyjnej z młodzieżą - kompetencje obywatelskie i społeczne

autor(ka): Fundacja Umbrella
2017-12-04, 10:08
użytkownik
Pathways to Civic and Social Innovative Education - czyli metody pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania jej w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych).

Zachecamy do zapoznania się z rezultatami projektu partnerskiego - Pathways to Civic and Social Innovative Education - publikacją zawierającą dobre praktyki pracy z młodzieżą w obszarze komeptencji społecznych i obywatelskich:

http://findthemethod.eu/index.php?lang=en

O PROJEKCIE:

Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników.

Czas trwania projektu: 02. 11. 2015 – 02. 11. 2017

Organizacje partnerskie (Fundacja Umbrella, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth – CRDM) realizują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodych obywateli w formie edukacji pozaformalnej.

Partnerstwo miało na celu:

 • promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży;
 • wspieranie młodych ludzi w przekuwaniu swoich pomysłów w praktykę, pomoc w sprostaniu wyzwaniom i identyfikowaniu problemów w społecznościach lokalnych;
 • profesjonalizację kadry pracującej z młodzieżą;
 • zebranie doświadczenia i wiedzy z krajów partnerskich by móc je dostosować do własnych potrzeb.

Aby osiągnąć te cele, partnerstwo opracowało, przetestowało i zatwierdziło innowacyjną ścieżkę edukacyjną socjalno-obywatelską, składającą się z trzech części:

 1. podniesienie poziomu umiejętności, które będą przydatne / pomocne dla młodzieży w ich zaangażowaniu / partycypacji społecznej;
 2. motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe, wolontariat, rady młodzieżowe;
 3. motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do korzystania i interakcji za pośrednictwem Internetu i jego usług (ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe).

W celu wypracowania rezultatów projektu partnerstwo pracowało według metody „krok po kroku”:

 1. Badania danych zastanych
 2. Przygotowanie i rozwijanie Ścieżki ku kompetencjom
 3. Wdrażanie pilotażowych testów wśród młodzieży
 4. Finalizacja rezultatów
 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów końcowych

Działania szkoleniowe, które wdrożyliśmy w trakcie realizacji projektu:

 • trzy krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla 15 pracowników) w każdej organizacji partnerskiej w celu wymiany praktyk dotyczących pracy z młodzieżą,
 • trzy łączone mobilności dla młodzieży (dla 15 osób), angażując ich jako ekspertów w tworzenie i opiniowanie produktu intelektualnego.

Aby nasza praca była bardziej efektywna, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu krótkoterminowych wspólnych szkoleń personelu i mieszanych mobilności dla młodzieży w tym samym czasie.

Adresaci projektu:

 • młodzież (także nieaktywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami),
 • osoby pracujące z młodzieżą.

Erasmus Plus Program 2014-2020; Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Pathways to Civic and Social Innovative Education
Organizator:

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Adres:

Legnicka 65, 54-205 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 359 75 00

Faks:

71 359 75 01

E-mail:

biuro@sektor3.wroclaw.pl

Www:

http://fundacja-umbrella.org.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • edukacja
 • edukacja obywatelska
 • edukacja pozaformalna
 • młodzież
 • wolontariat