Przejdź do treści głównej

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków OREW prowadzonych przez Fundację WRÓĆ [relacja]

autor(ka): Joanna Bąk
2017-11-24, 11:04
użytkownik
Instalacja fotowoltaiczna w OREW w Lasowicach Wielkich, Projekt RPO WP Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna
Fundacja WRÓĆ, realizując swoje cele statutowe, korzysta w szerokim zakresie ze wsparcia pozyskanego z Funduszy Europejskich i środków krajowych, przekształcając je w trwałe inwestycje służące jej Podopiecznym i najbliższemu otoczeniu. Obecnie jest w trakcie realizacji prac związanych z Projektem w ramach wsparcia dotacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna.

Fundacja WRÓĆ od września 2002 roku poprzez podejmowane działania systematycznie wspiera osoby z niepełnosprawnością mieszkające na terenie województwa pomorskiego. W dwóch Ośrodkach Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczych w Jezierniku i Lasowicach Wielkich grono pozyskanych i wykształconych przez Fundację rehabilitantów, terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości rozwojowe prawie sześćdziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i umysłową w stopniu znacznym i głębokim. Realizując cele statutowe, Fundacja WRÓĆ korzysta w szerokim zakresie ze wsparcia pozyskanego z Funduszy Europejskich i środków krajowych, przekształcając je w trwałe inwestycje służące jej Podopiecznym i najbliższemu otoczeniu.

Obecnie Fundacja WRÓĆ jest w trakcie realizacji prac związanych z Projektem w ramach wsparcia dotacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna. Zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych Fundacji WRÓĆ” uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% netto inwestycji, co stanowi kwotę 3 238 311,09 zł. Całkowita wartość prac w ramach Projektu wynosi 4.686.026,64 zł.

Projektem zostały objęte budynki OREW w Jezierniku i Lasowicach Wielkich. Zgodnie z założeniami, do grudnia 2017 roku zostaną wykonane prace pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania obiektów na energię cieplną, eliminację paliw stałych oraz wdrożenie odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu. Do poszczególnych etapów Projektu należy wykonanie izolacji cieplnej budynków, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja układu ciepłej wody użytkowej, poprzez wymianę gruntowej pompy ciepła, optymalizacja systemu rozprowadzania ciepła w budynkach oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wszystkie zaplanowane rozwiązania przyczynią się do redukcji rocznego zapotrzebowania na energię średnio o ponad 60%. Zwiększenie efektywności energetycznej będzie się wyrażało (szacunkowo) w zmniejszeniu rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 795 000 kwh/rok, zmniejszeniu zapotrzebowania obiektów na ciepło z ponad 200 do około 25 kwh/m 2 /rok średnio na budynek, uzyskaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na poziomie ponad 90 MWh rocznie. Zastosowane w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozwiązania będą miały znaczenie proekologiczne dla najbliższego otoczenia, wyrażające się w spadku emisji gazów cieplarnianych o około 350 t/CO2/rok. Środki finansowe zaoszczędzone w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej budynków zostaną wykorzystane na zaspokojenie stałych potrzeb Podopiecznych Fundacji WRÓĆ, szczególnie w zakresie rehabilitacji i terapii oraz dostępu do wspierających te działania nowoczesnych rozwiązań metodologicznych i technologicznych.


Źródło: Fundacja WRÓĆ
Organizator:

Fundacja "Wróć"

Adres:

Gdańska 1, 82-103 Jantar, woj. PM

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • ekologia, środowisko
  • energia, energetyka
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami